Kritik mot ny återvinningsstation

Här på Alsnögatan står numera den nya återvinningsstationen.
Här på Alsnögatan står numera den nya återvinningsstationen.
En ny återvinningsstation står sedan i onsdags på Alsnögatan.
Men boende i området är inte helt nöjda med placeringen.
– Tre bostadsrättsföreningar i kvarteret har överklagat stationen till mark- och miljödomstolen, säger Hans Berglund, boende i området.

Mitt i har tidigare berättat om att en ny återvinningsstation skulle placeras ut på Alsnögatan och sedan i onsdags, 25 januari, står den också på platsen. Men flera läsare reagerade på nyheten och hörde av sig om att det inte alls bara var positivt. De menade på att boende i området varken behöver eller vill ha en återvinningsstation på platsen.

– Alla här i området har källsortering i huset så vi har inget behov av den, säger Hans Berglund som bor nära stationen.

Enligt honom, och andra som har hört av sig till Mitt i, så ställer stationen till mer problem än vad den gör nytta.

– Eftersom vi i området inte behöver den kommer det bara innebära att folk åker hit från andra områden för att slänga grejer. Det innebär mer trafik vilket inte är någon bra miljösatsning, säger Hans Berglund.

Har överklagat stationen

Boende i området har både reagerat och agerat mot återvinningsstationen.

– Tre bostadsrättsföreningar i kvarteret har överklagat stationen till mark- och miljödomstolen, säger Hans Berglund.

Han har redan kunnat konstatera problem som uppstår när stationen ska tömmas.

– Det blir väldigt trångt och går inte att komma förbi med  bil medan de arbetar, säger han och tillägger:

– Det värsta är att man placerar den där det inte finns något direkt behov. Det är märkligt att det ska krävas biltransport till stationen för de som verkligen behöver den.

Annika Ahlberg, regionschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, har också tagit del av kritiken mot återvinningsstationen. Men hon menar på att det är en naturlig reaktion när en ny station placeras ut.

– Varje gång vi sätter ut en ny station är det ett visst antal, ofta de som bor i närheten, som blir upprörda. Likadant är det när vi behöver ta bort en station, säger hon.

Det bästa alternativet

Valmöjligheterna för var en återvinningsstation kan placeras ut är inte oändliga. Det krävs att ett permanent bygglov kan beviljas för att en station ska kunna stå kvar på platsen.

– Vi sökte permanent bygglov för 230 återvinningsstationer och på många av platserna får vi inte bygglov. I dialogen med staden har det kommit fram ett antal förslag som vi kunde kolla på och Alsnögatan var det bästa alternativet enligt oss. Det var en annan plats i närheten som vi diskuterade men det fungerade inte, säger Annika Ahlberg.

Att det inte finns ett akut behov av stationen bland de som bor i kvarteret är inget som gör placeringen dålig enligt Annika Ahlberg.

– Varje station är ju inte endast till för de som bor i det närmsta kvarteret. Utan den är till för många fler i ett större område.

Hon är även tveksam till beskrivningen att stationen kommer innebära trängsel och tung trafik.

– Där har jag en annan uppfattning. I bygglovet så bedöms dessa frågor, då räknas bland annat trafiksäkerheten in.