Kritik mot att kvinna inte blev tvångsvårdad

Upplands-Bro Inspektionen för vård och omsorg kritiserar nu socialnämnden för att inte ha övervägt tvångsvård enligt LVU för en 19-årig kvinna med missbruks- och psykiska problem. Kvinnan hade anmält missnöje med socialtjänstens stöd – enbart en kontaktperson – efter att ha vräkts från sin lägenhet, på grund av klagomål från grannar. Nämnden måste nu redogöra för de insatser som gjorts för kvinnan.