Kritik mot BB Sophia efter dödsfall

BB Sophia ligger i Sophiahemmets lokalet på Valhallavägen.
BB Sophia ligger i Sophiahemmets lokalet på Valhallavägen.
Mamman dog efter förlossningen förra året på BB Sophia.

Händelsen anmäldes och nu får förlossningskliniken kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

Kvinnan skulle föda sitt första barn på BB Sophia förra året. Men förlossningen blev komplicerad. I samband med att personalen skulle få ut barnens axlar som hade fastnat drabbades kvinnan av cirkulationskollaps.

Det dröjde dock cirka fem minuter innan kvinnans tillstånd upptäcktes och upplivningsförsök startade, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utrett anmälan. Kvinnan avled några dagar senare, på grund av hjärnskador orsakade av syrebrist.

IVO riktar nu kritik mot BB Sophia och menar att man inte gjort tillräckliga riskbedömningar utifrån kvinnans fysiska status och barnens beräknade storlek. Man konstaterar också att samverkan mellan personal och patient/närstående brast under det akuta skedet, vilket gjorde att det tog för lång tid innan cirkulationskollapsen diagnosticerades.

IVO anser att en riskbedömning, en bättre kommunikation, samt en läkarbedömning i ett tidigare skede kunde ha gjort att ett kejsarsnitt hade kunnat övervägas tidigare.

Förutom kritiken ska IVO också göra en uppföljande tillsyn av BB Sophia under 2016.

– Vi har inte planerat tillsynen i detalj, men vi kommer att följa upp de saker som vi i det här fallet tycker att BB Sophia har brustit i, säger Lotte Hidemo, inspektör på IVO öst.

Efter händelsen införde BB Sophia nya rutiner som innebär att en ur personalen alltid övervakar mamman under födseln. Det berättar BB Sophias vd och chefläkare Harald Almström.

– Vi har redan tidigare i vår löpande uppföljning och vårt kontinuerliga patientsäkerhetsarbete tagit fasta på sakinnehållet i både IVO:s beslut och vår egen utredning. Vi vidtog direkt efter händelsen ett antal åtgärder som höjt omvårdnaden och patientsäkerheten från en redan hög nivå till en ännu högre, säger han.

– Vi tar givetvis till oss av IVO:s kritik även om vi anser att vi bemött denna på samtliga punkter och vill särskilt framhålla att BB Sophia har ett väl dokumenterat, fungerande och av personalen känt ledningssystem.

Kritik från IVO riktas också mot den barnmorskemottagning i Norrtälje där kvinnan var inskriven inför födseln. Även där borde riskfaktorerna ha utretts mer enligt IVO.