Kritik mot ensamjobb på gruppboende

I mitten av april blev en brukare på ett grupp­boende på Kungsholmen aggressiv och började kasta porslin och glas inne i sin lägenhet. Den person som var den enda som arbetade på boendet vid tillfället kände sig hotad och låste in sig på kontoret.

Händelsen mynnade ut i en anmälan till Arbetsmiljöverket, som i slutet av maj gjorde en inspektion för att reda ut rutinerna när liknande händelser inträffar.

I sin rapport riktar verket skarp kritik mot boendet.

– Vi tycker att det är allvarligt. Om det finns en risk kopplad till att arbeta med en person måste det finnas en plan för hur arbetet ska gå till. En sådan har alltså inte gjorts, säger arbetsmiljöinspektör Gunni Ekdahl.

I rapporten kritiseras boendet för bristande rutiner när det kommer till hot och våld.

”Det saknas ett systematiskt arbete för att undersöka brister och risker runt de boende”, konstaterar verket i rapporten och kräver att riskerna ska dokumenteras – och följas upp.

Boendet öppnade för knappt ett år sedan och har sex platser för personer med psykiska handikapp.

Vid inspektionen diskuterades även farhågor för ensamarbete och oro inför den stundande semestern.

– Om jag kommer dit och jobbar som vikarie ska jag kunna läsa det här dokumentet och veta hur jag ska göra, säger Gunni Ekdahl.

Boendet ska nu åtgärda bristerna och redovisa förändringarna innan den 27 juni.

Vi tycker att det här är allvarligt.gunni ekdahl arbetsmiljöinspektor