Kritik mot information till äldre

Snart ska politikerna ta beslut om huruvida Trekantens servicehus i Liljeholmen ska omvandlas till trygghetsboende eller inte. Inför beslutet uppmanas pensionärerna att ge sin syn på saken och stadsdelsförvaltningen går nu ut med ett informationsblad där de två alternativen jämförs.

Men informationen får kritik för att vara vilseledande.

Pensionären Monica Söderberg pekar på en av punkterna där det framhålls att trygghetsboendet har en värdinna, något som servicehuset inte har.

– Men att servicehuset har en reception med jättebra personal, det tar man inte med, säger hon.

När det gäller läkare står det att tillgången kommer att vara densamma, men att läkarbesöken i dag är gratis på servicehuset framgår inte.

”Det är inte schyst att göra en redovisning där man utelämnat information och får det att se ut som att servicehus och trygghetsboende är samma sak”, uppger Eva Fagerhem (S) i en kommentar.

Men Yvonne Goldberg, avdelningschef för äldreomsorgen, tillbakavisar kritiken.

– Vi har tagit med vilka serviceinsatser som gäller vid de båda alternativen. Däremot har vi inte gått in på avgifterna.

Men är inte avgifterna väldigt viktiga?

– Jo, men enhetschefen går nu runt till de boende och ger information om det.

Servicekostnaderna kan bli avgörande för många. För ett trygghetsboende höjs hyran med 250 kronor per månad. Om servicehuset ska vara kvar – och måste byggas om – höjs hyran med 685 kronor per månad.

Det är inte schyst att göra en redovisning där man utelämnat information.Eva Fagerhem (S)