Kritik mot kulturhusets nya namn

Nu är det klubbat och klart att Gustavsbergs nya kulturhus kommer att heta Porslinsfabriken.

Men alla är inte glada över namnet.

– Det kan heta yxskaft också, säger Jan-Olof Landqvist.

Under tisdagskvällen togs beslutet om det nya namnet i kultur- och fritidsnämnden. Ordförande Fredrik Sneibjerg (L) menar att namnet är tydligt, lätt att kommunicera och anknyter till platsens rika kulturhistoria.

– Porslinsfabriken är ett unikt namn på ett kulturhus som kommer att kommunicera Gustavsbergs speciella historia och design, välkänt långt utanför landets gränser, säger han.

Men alla håller inte med.

Industridesignern Jan-Olof Landqvist (S), som tidigare varit ordförande i Kulturnämnden, är en av dem.

Han tror att det nya namnet kommer att förvirra både boende och turister då det fortfarande finns en Porslinsfabrik.

– Vad ska vi säga till framtida besökare som eventuellt ska fråga sig fram om var Porslinsfabriken ligger? Ja, det beror på vilken du menar, fabriken eller kulturhuset, måste vi fråga då, säger han.

De olika namnförslagen har tagits fram genom en namntävling som genomförts under december och januari, där allmänheten har deltagit genom att såväl lämna förslag som genom att rösta på de olika förslagen.

En namnkommitté har sedan gjort sin bedömning och fastnat för namnet Porslinsfabriken. Totalt har namnet fått 17 röster från kommuninvånarna, vilket är betydligt färre än det populäraste förslaget ”Kulturfabriken”.

Gustavsbergsbon och formgivaren Peter Pien hade dock ett eget förslag till kulturhuset: Arrogansen.

– Namnet bör ju på något sätt spegla innehållet. Politikernas, och tjänstemännens i Värmdö sätt att hantera och informera om projektet, inklusive flytten av Porslinsmuseet är under all kritik, säger han.

Porslinsfabriken beräknas vara klar under 2017 och kommer då att innehålla Gustavsbergs Porslinsmuseum, konsthall, kulturskola, Ungkulturhuset Gurraberg, bibliotek med mera samt lokaler för olika typer av upplevelser och kulturell verksamhet.

Fakta

Så många röster fick förslagen:

Kulturfabriken (51)

Gustavsbergs Kulturfabrik (17)

Porslinsfabriken (17)

Porccelinet (15)

Gustavsbergs kulturhus (12)

B.R.U.K.E.T Värmdö (11)

Gustavsbergs Kulturcenter (8)

Kulturfabriken Gustavsberg (6)

Kulturhuset Fajans (6)

Lisa Larsson-huset (6)

MAMA (6)

Keramikum (5)

Ankaret (4)

Hänkeln (4)

Kulturhuset Fabriken (4)

Kulturfabriken Gajans (3)

Gustavsbergs Kulturum (2)

Alltinget (1)

Kulturhuset Klirr (1)

FajansG. (1)

Sortimentet (1)