kritik mot långsamt utredande

JÄRFÄLLA Länsstyrelsen riktar på nytt kritik mot långa handläggningstider hos överförmyndaren i Järfälla.

När länsstyrelsen slumpvis granskade utvalda akter för godmanskap, förvaltarskap, förmyndarskap och ansökan om ställföreträdare för 2011 upptäcktes ”ett antal” årsräkningar som blivit klara först i november året därpå.

Även året innan hade såväl länsstyrelsen som JO riktat kritik mot överförmyndaren för långa handläggningstider.

Överförmyndaren har svarat att flera ställföreträdare nu har bytts ut och har också gett som förklaring att behovet av förmyndare har ökat.