ANNONS

Kritik mot monopol för Ica i ny stadsdel

Som bekant ska Ica Maxi bli det stora dragplåstret i Barkarbystaden. Enligt nättidningen webfinanser.com finns även ett avtal som ska garantera att butiken slipper konkurrenter.
ANNONS

Kommunstyrelsen har godkänt ett avtal som innebär att Ica får monopol på livsmedelsförsäljning i Barkarbystaden de närmsta tio åren, skriver Webfinanser.com.

Det finns en fastighet till som skulle kunna rymma en mataffär i området. Den ägs av TK development via dotterbolaget Barkarby gate fastigheter. Men genom ett servitut har kommunen förbjudit fastighetsägaren att sälja livsmedel i lokalen. Bryter man mot förbudet innebär det ett vite på 100 miljoner kronor. Kommunstyrelsen godkände avtalet 2012.

Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

”Det finns goda skäl att inta ståndpunkten att det räcker med en livsmedelshall inom området under ett övergångsskede. Det normala är dock att marknadens aktörer själva gör sådana avvägningar och analyserar vilka affärsmässiga risker som är rimliga att ta för att vara med och konkurrera”, skrev Lars Bergstig (FP) i sin reservation.

– Av någon för mig outgrundlig anledning ville kommunen hjälpa Ica att få ett monopol i Barkarbystaden under tio år, säger Lars Bergstig när Lokaltidningen Mitt i ringer upp.

Han menar att kommunen inte har brutit mot några lagar, men att man har kringgått regler i bland annat plan- och bygglagen genom att skriva in överrenskommelsen i ett servitut.

Socialdemokraterna var med och godkände avtalet 2012.

Partiets representant i kommunstyrelsen, Claes Thunblad (S), hade inte tillträtt sin post när beslutet fattades men menar att det i vissa fall kan finnas anledning att göra på det här viset.

– Jag är skeptisk till den här typen av avtal, men förstår samtidigt farhågorna att överetablera dagligvaruhandeln i Barkabystaden. Däremot har väldigt mycket hänt sedan 2012.

ANNONS

– Barkabystaden kommer att bli mycket större än vad vi då trodde, säger han till webfinanser.com.

Fakta

Ett avtal mellan två fastigheter

Ett servitut är en rätt för ägaren av en fastighet att på ett bestämt sätt använda en annan fastighet.

Som privatperson kan man upprätta ett servitut så att en annan aktör kan dra vatten eller el över din mark, eller för att låta grannen köra bil på din tomt.

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut som innebär ett avtal mellan två fastighetsägare och officialservitut som det heter när en myndighet är inblandad.

Källa: Lantmäteriet.se

ANNONS