Kritik mot överförmyndarnämnd

DANDERYD Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i Danderyd efter en inspektion i januari då slumpvis utvalda akter granskades. Den allvarliga kritiken gällde handläggningen av nämndens samtycke till att ge bort en ­huvudmans tillgångar till huvudmannens son, sammanlagt 3,5 miljoner kronor. Nämnden fick också kritik för ett bristfälligt underlag vid samtycke till delskifte av ett dödsbo.

Nämnden har efter kritiken vidtagit åtgärder som gör att länsstyrelsen inte begär ytterligare rapporter. Ärendet kommer dock att följas upp vid nästa inspektion.