ANNONS

Kritik mot plan på ny station i city

ANNONS

Vasastan Den nya stationsbyggnaden som ska ansluta Citybanan och tunnelbanan till centralstationen kommer att ha stor påverkan på stadsbilden och det kulturhistoriskt värdefulla området kring Klara kyrka, anser kulturförvaltningen.

Förutom själva stationen finns också planer på att byggnaden ska rymma ett hotell och 25 bostäder på stationens tak men det här förslaget behöver arbetas om, skriver kulturförvaltningen i sitt remissvar.

Förvaltningen vill att den planerade byggnationen minskas i storlek så att stadsmiljöns kulturhistoriska kvaliteter kan bevaras.

ANNONS