Kritik mot planerna för Douglas marina

Utbyggnaden av marinan i Säbyviken kommer att påverka miljön märkbart negativt. Det hävdar KTH-studenter och drar helt andra slutsatser än markägarens konsulter.

Under några veckor har drygt 40 studenter vid KTH granskat familjen Douglas planerade utbyggnad av Säbyvikens marina. Deras slutsats är en helt annan jämfört med den miljökonskevensbeskrivning, MKB, som togs fram av konsultfirman Tyréns, på uppdrag av markägaren.

– Den planerade naturparken får -2 på skalan, vilket betyder ”märkbart negativa konsekvenser”. Detsamma gäller för marinan om den byggs ut enligt planen, säger Erik Weidstam, en av studenterna.

– Men enligt vad jag förstått har Tyréns sagt att konsekvenserna blir små.

Studenterna som granskat planerna har gjort det som en del av en masterutbildning. De har utgått från befintliga provresultat från Tyréns, som visserligen tidigare fått kritik för att vara otillräckliga.

Varför skiljer sig era slutsatser så mycket från Tyréns?

– Det är sällan så att två studier kommer fram till samma slutsats. Vi studenter är kanske också extra miljöintresserade, vilket kan göra oss inriktade på att minska miljökonsekvenserna, säger Erik Weidstam.

Mest miljöpåverkan beräknas en planerad muddring av viken ge.

– Muddringen gör att habitat (livsmiljö för växter och djur) förstörs och att tidigare ackumulerade föroreningar sprids. Det kan vara rester från båtbottenfärger till exempel koppar, TBT och zink, säger Josephine Nilsson som också arbetat med rapporten.

Åsa Norman, miljöutredare på Tyréns, håller inte med.

– Jag har inte hunnit läsa rapporten, men de största negativa konsekvenserna de beskriver är muddringen. Men då tror jag inte att de räknat med de skyddsåtgärder man kan ha, säger hon.

Å andra sidan konstaterar studenterna att Tyréns själva i sin MKB bara skriver att ett område på cirka 0,8 hektar ska muddras. Detaljer om var, hur djupt eller metod saknas däremot.

Muddringen gör att tidigare ackumulerade föroreningar sprids.Josephine Nilsson