Kritik när Djursholm fick ny busskur

Vendevägens nya busskur.
Vendevägens nya busskur.
Övergivet byggmaterial.
Övergivet byggmaterial.
En busshållplats på Vendevägen i Djursholm har fått en ny busskur. Grannarna är upprörda över att arbetet med att få dit kuren tog lång tid och att byggarbetarna lämnade kvar material på platsen i flera veckor efteråt.

Nu har resenärerna som väntar på buss 606 på Vendevägen både fått tak över huvudet, och en bänk att sitta på, i väntan på bussen.

Men arbetet med att få dit busskuren har stört grannarna. Dels för att bygget tagit lång tid, och dels för att materialet lämnades kvar på platsen i flera veckor efteråt.

– Arbetet påbörjades i vintras när de la dit en betongplatta. Först tänkte vi inte på det, men sedan fick vi leva med skräpet i flera månader. Det tog också lång tid för byggjobbarna att få klart arbetet, för en högst ordinär busskur, säger en närboende.

Förutom själva busskuren har kommunen även asfalterat bakom hållplatsen, för att återställa cykelbanan på platsen.

Enligt SL, som ansvarade för att sätta upp busskuren, låg avstängningsmaterialet kvar i två veckor vid busshållplatsen efter att arbetet slutförts.

– Det berodde på snabba omprioriteringar i produktionen som gjorde att entreprenören inte hann med att samla in allt material snabbare. Själva bussväderplattan hade legat på gräset bakom under vintern, i väntan på att busskuren skulle monteras, och det är säkert också något som grannarna stört sig på, skriver Claes Keisu, kommunikatör på SL till Mitt i.

Han beklagar om byggarbetet stört grannarna.

– Vi beklagar om arbetet med att sätta upp väderskyddet orsakat olägenhet för de närboende, skriver Claes Keisu.