Kritik mot nybygget vid Fruängsgården: ”Gamla kan inte gå ut”

Så här ska det omdiskuterade åttavåningshuset torna upp vid Fruängsgården. Intill Vantörsvägen planeras ett femvåningshus.
Så här ska det omdiskuterade åttavåningshuset torna upp vid Fruängsgården. Intill Vantörsvägen planeras ett femvåningshus.
Åttavåningshuset som planeras intill Fruängssgårdens servicehus möts av stark kritik från närboende.
– Det finns ingen plats för de gamla att gå ut till om det här grönområdet byggs igen, säger Fruängsbon P-O Karemar.

Det är 30 hyreslägenheter, som ingår i projektet Stockholmshusen, som är tänkt att byggas i slutet av Elsa Beskows gata. Det är ett punkthus i åtta våningar som planeras nära Fruängsgårdens servicehus. Men pensionärer på servicehuset, deras anhöriga och andra närboende i området har reagerat starkt mot planerna.

De menar att man bygger bort den enda gröna lunga som de äldre orkar ta sig till med rollator. ”Den gröna gräsmattan är det enda stället man får se barn leka och ta del av yngre och vuxna i deras vardag”, uppger en pensionär i en skrivelse.

I förra veckan bjöd de närboende och båda pensionärsorganisationerna in politiker till ett möte. Cecilia Obermüller (MP) var den ledamot som dök upp från stadsbyggnadsnämnden.
Så här säger hon till Lokaltidningen Mitt i efter mötet:
– Jag har förstått hur viktig den här grönytan är, den har ett högre socialt värde än vad jag kände till tidigare. Jag visste inte heller att det är lermark, och risk för sättningar på platsen.

Så du håller med om att platsen är illa vald?
– Jag kan se att den har många nackdelar. Det är naturligtvis viktigt att kunna bygga bra och billiga bostäder, men vi i staden måste hitta bra platser för bostäder tillsammans med de boende.

Eva Fagerhem (S) från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd säger:
– Jag förstår verkligen att de har synpunkter på att det byggs tätt, försvinner grönyta och blir mörkt. Men det är en svår problematik för det behövs ju fler bostäder. Det positiva i det här projektet är att det är hyresrätter som planeras.