Kritik på över 60 punkter

Hagtorp har påbörjat att åtgärda de brister som kommit upp i och med kommunens uppföljning. De måste bland annat bli bättre på dokumentation och journalföring samt organisera personalen bättre så att det finns tid för promenader med de boende.
Hagtorp har påbörjat att åtgärda de brister som kommit upp i och med kommunens uppföljning. De måste bland annat bli bättre på dokumentation och journalföring samt organisera personalen bättre så att det finns tid för promenader med de boende.
Äldre som går ner i vikt och ingen tid för ute­vistelser.

Personal på Hagtorps äldreboende slår larm om en ohållbar situation.

Samtidigt pekar en rapport på flera brister.

I maj är det ett år sedan Frösunda omsorg tog över driften av Hagtorps äldreboende i Tibble.

De senaste veckorna har det kommit kritik från flera håll mot företaget. Ordföranden för fackförbundet Kommunal har besökt boendet och beskriver i sin blogg hur personalen inte kunde säga någonting positivt om sin arbetsplats. En medarbetare för Miljöpartiet vill lägga driften på kommunen igen.

Nu har kommunen genomfört en avtalsuppföljning och rapporten visar på flera brister. Av 124 punkter har företaget kritiserats på drygt 60. Det är punkter där resultatet inte stämmer överens med avtalet med kommunen. Äldreboendet får bland annat kritik för bristande dokumentation i journaler och för att vårdtagarna får för lite utevistelse då det finns för lite personal.

Nu har ärendet tagits upp i socialnämnden.

– Vi ser naturligtvis allvarligt på saken. Det är oerhört viktigt att Frösunda åtgärdar det här. Annars få vi överväga att inte fortsätta med dem, säger Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är glada att det inte kommit in några klagomål från brukarna, men vi kan självklart inte vara säkra på att de inte har drabbats negativt.

Det har även kommit in klago­mål från personal på äldreboendet. I ett brev till kommunen beskriver en medarbetare hur arbetsförhållandena har försämrats sedan Frösunda tog över. Personen skriver att personalen är ständigt stressad och att det saknas matvaror.

Det har även kommit rapporter om flera avvikelser. Bland annat ska en boende ha ramlat ur sin rullstol i väntan på att få komma i säng.

Susanne Sidén, vd vid Frösunda omsorg, säger att de ser allvarligt på de brister som kommit fram.

– Vi tar till oss av kritiken och försöker säkerställa att alla blir nöjda. Från dag ett har vi vidtagit alla åtgärder för att få dessa saker på plats, säger hon.

Att det skulle saknas material och matvaror eller att de skulle vara underbemannade är dock kritik som hon inte anser stämma.

– Det är inte vår uppfattning. Jag kan inte svara på varför det skulle vara materialbrist. Självklart ska det finnas. När det kommer till personalen så har vi haft en högre bemanning än vad som begärs i avtalet. Däremot har vi inte fått till schemat och det har stökat till det för medarbetarna.

Susanne Sidén berättar att företaget nu genomför flera åtgärder på Hagtorp.

– Vi började med att byta det lokala ledarskapet eftersom ett problem är att vi inte lyckats få med oss personalen. Nu har vår region­chef gått in för att själv åtgärda dessa saker.

Fakta

Här är några av bristerna

”Ensam kvällspersonal hinner inte med sina arbetsuppgifter, brukare far illa. En glider ur sin rullstol.”

”Flera brukare har gått ner i vikt.”

”Av sex granskade journaler hade en brukare utevistelse vid ett tillfälle 2014.”

”Vid tillagning används mest halvfabrikat.”

”All mat till 32 brukare tillagas i ett av de fyra köken. De boende på andra avdelningar känner sällan doften av mat.”

”Info om brukarnas hälsotillstånd har fallit bort.”

Källa: Upplands-Bro kommun