Kritik mot att riva posthuset i centrum

Friggavägen är tänkt att bli gågata och jämförs i förslaget med Biblioteksgatan.
Friggavägen är tänkt att bli gågata och jämförs i förslaget med Biblioteksgatan.
Ett 100-tal svar kom in till stadshuset när förslaget om att bygga nytt i centrum var på samråd. Alla var inte förtjusta. Bland annat fanns invändningar mot att riva det gamla posthuset.

I centrum/Torsvik vill kommunen bygga ut med 130 nya bostäder och knappt 7000 kvadratmeter nya butikslokaler. På centrumparkeringen planeras ett helt nytt kvarter. P-platserna flyttas under jord och ovanpå byggs de nya husen.

Pressbyråkiosken rivs och även det gamla posthuset från 1952 ryker för att ge plats åt en ny byggnad. Detta för att skapa ”en mer aktiv entrévåning som gör att mötesplatsen i korsningen Friggavägen/Odenvägen upplevs mer välkomnande och knyter ihop centrumdelarna” står det i detaljplaneförslaget.

– Det finns för- och nackdelar, säger projektledaren Gustav Elfström. Vi hymlar inte med att det finns ett stort kulturhistoriskt värde i huset. Men om vi bygger ett nytt kvarter där det i dag är parkering vill vi i framtiden se om man kan komplettera parkeringen även vid Intersport. Det finns politiska förslag om till exempel ett äldreboende där. Då skulle den korsningen intressant och Odenvägen mer använd.

Kort sagt – huset saknar skyltfönster i gatuplanet och upplevs därför som slutet. I ett nytt hus kan det i stället bli kafé eller butik i bottenplanet. Men bland dem som lämnat in svar under samrådet är det ganska många som har synpunkter på att huset rivs.

Om så sker försvinner också de hyreslägenheter som ligger ovanpå det gamla postkontoret, byggd i en folkhemsk stil som också syns på tingsrätter och skolbyggnader från den tiden .

– Då får vi titta på en lösning för dem som bor där nu. I så fall får de nya lägenheter i det som byggs, säger Gustav Elfström.

Totalt planeras alltså 130 bostäder i hus som blir mellan tre och fem våningar höga. Några av dem kan bli smålägenheter på 35 kvadratmeter.

– Mot Lejonvägen kan man antingen ha smålägenheter eller större i två etage, det finns olika möjligheter. Men jag tror att smålägenheter kan vara attraktivt, säger Gustav Elfström.

De allra flesta av de nya bostäderna, varav en del blir radhus på innergården, kommer att bli bostadsrätter.

– I huvudsak planeras bostadsrätter i den här etappen. Det är ganska stora kostnader med att gräva ner garaget. Vårt mål är att 15 procent av bostäderna i centrum/Torsvik ska vara hyresrätter av det som tillkommer.

Tidigast om ett par år kan de första spadtagen tas.

– Målet är att detaljplanen ska antas våren 2018. Sedan ska den planeras i detalj. 2019 eller 2020 kan vi börja bygga. Men det förutsätter att vi kommer överens om den.