Kritik när sjukgymnaster blir färre: ”Vi tappar vardagskollen”

Rehabinsatser för äldre centraliseras till Siggebogården.
Rehabinsatser för äldre centraliseras till Siggebogården.
Lidingö stad skär ner på sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom äldrevården. Anställda ser skattesänkningen som direkt orsak och tror att nedskärningen kommer att drabba öns äldre.

Antalet sjukgymnaster och arbetsterapeuter i Lidingö stad halveras. Från 8,5 årsarbetare till 4,5. Det är en del av de effektiviseringar och omprioriteringar som stadens politiker beslutat om.

– En hög kvalitet i omsorgen likväl som en hög patientsäkerhet är alltid i fokus i vår verksamhet. Samtidigt har vi ekonomiska ramar att förhålla oss till. Lidingö, liksom många andra kommuner, har en åldrande befolkning och därmed också ett ökande behov av omsorg,  skriver Lotta Wigen, förvaltningschef på social och omsorgsförvaltningen i ett mail till Mitt i Lidingö.

Samtidigt har vi ekonomiska ramar att förhålla oss till.

Lotta Wigren, förvaltningschef

– Vi måste se till att arbeta effektivt och jag ser att vi kan effektivisera med bibehållen kvalitet, fortsätter hon.

Allt samlas på Siggebogården

Men anställda ser problem med omorganisationen som de tror kommer att drabba de äldre när personalens tid blir mer knapp.

– Det gör att man kommer att tappa den där vardagskollen, säger en anställd som vill vara anonym. 

Tidigare har arbetsterapeuter och sjukgymnaster funnits ute på de olika boendena i staden. Nu kommer de i stället att samlas på Siggebogården. 

Tvingas hårdprioritera

De anställda menar att de kommer att tvingas hårdprioritera bland patienterna vilket kommer att leda till färre och kortare behandlingstider. Något som i sin tur kan leda till medicinering i stället för träning. 

– Allt det här handlar om att sänka skatten, det är ett led i Moderaternas politik. Det är oetiskt att göra det sämre i äldrevården, tycker jag, säger en anställd. 

Fick söka andra tjänster i staden

När omorganisationen MBL:ades med den fackliga organisationen Sveriges arbetsterapeuter tidigare i våras avslutades förhandlingen i oenighet.

Facket menade att om omorganisationen kommer att drabba såväl personan som patientsäkerheten för de äldre.

Av de totalt tio personer som omorganisationen gällde skulle fem söka nya tjänster på andra verksamheter i staden. Alla fem har inte hittat likvärdiga tjänster.

Enligt Lotta Wigen har två tjänster blivit övertaliga. Övriga borttagna tjänster har löst sig på andra sätt.

Förvaltningschef: ”Ingen ska falla mellan stolarna”

Förvaltningschefen försäkrar dock att effektiviseringen inte kommer att drabba de äldre. 

–Vi kommer att säkerställa att det finns ett team som kan arbeta med alla våra kunder och undviker på så sätt att någon faller mellan stolarna. Vi kan på ett bättre sätt prioritera de kunder som har störst behov av rehabiliteringsinsatser och vi kan på ett mer optimalt sätt fördela arbetet, skriver Lotta Wigen till Mitt i Lidingö och fortsätter.

– Det kommer fortfarande att finnas tillgänglig rehabiliteringsansvarig på alla våra boenden.