Kritik mot att bygga om Tekniska nämndhuset

Richard Bengtsson (L) är skeptisk till om alla kommer få plats.
Richard Bengtsson (L) är skeptisk till om alla kommer få plats.
Idén att flytta det Tekniska nämndhuset till Globenområdet blev för dyrt, nu är planen att bygga ut och renovera den gamla fastigheten. Men nu väcks frågor om varför de första förslaget skrotades från första början och om alla kommer att få plats i lokalerna på Fleminggatan.

Planerna på att bygga ett nytt Tekniskt nämndhus ovanpå ruinerna av Söderstadion skrotades 2015, då det ansågs bli för dyrt. Arkitektbyråer hade kopplats in och ett vinnande förslag hade tagits fram och notan för att ta fram hela förslaget landade på totalt 35 miljoner kronor. Under 2016 började man titta på andra alternativ och landade då i förslaget att rusta upp och bygga ut det befintliga nämndhuset på Fleminggatan.

– Jag tycker fortfarande att ursprungsidén var bra. Den öppnade upp för flera lägenheter inne i stan och fler arbetstillfällen i söderort, jag förstår inte varför man kastade allt det arbetet i soptunnan, säger Richard Bengtsson (L), vice ordförande i fastighetsnämnden.

Att flytta till Söderstaden skulle nästan bli som att kasta bort en miljard på dyra fastigheter.

Det nya förslaget att behålla förvaltningarna på Klamparen 7 på Kungsholmen beräknas kosta omkring en miljard kronor, förslaget att flytta till Söderstaden landade på nästan två miljarder kronor. Prisfrågan är en av många fördelar för det nya förslaget, menar Jan Valeskog (S), ordförande i fastighetsnämnden.

– Genom den här omlokaliseringen frigör vi både Klamparen 11 för bostäder och Klamparen 8 och Kanalhuset för exempelvis skolor eller andra kontor. Dessutom har värdet på marken vid Globen ökat i värde vilket ger oss ett plus. Att flytta till Söderstaden skulle nästan bli att kasta bort en miljard på dyra fastigheter.

Globenområdet är ingen förort

En ambition med förslaget Söderstaden var att flytta ut arbetsplatser utanför tullarna. Men i det nya beslutet står det att alternativa kontor redan ska etablera sig och att området inte behöver stadens draghjälp.

– Att flytta ut förvaltningarna dit av den anledningen är ett svagt argument, jag skulle inte betrakta Globenområdet som en förort. Dessutom innebär framtidsplanerna för Söderstaden snarare att området kommer att betraktas som innerstad.

”De underskattar behovet”

Richard Bengtsson vill att man fortsätter undersöka billigare alternativ i Söderstaden. Han är även skeptisk till om alla tjänstemän får plats i lokalerna på Fleminggatan. Kontoren förväntas rymma 1400 arbetsplatser – prognosen visar att det antalet medarbetare redan kommer att nås 2018. Då har man i förslaget inte ens börjat bygga de nya lokalerna.

– Jag har svårt att tro att platserna inte kommer att fyllas. Staden växer och vi kommer behöva fler bygglovshandläggare för att öka byggtakten. Jag tror de underskattar behovet och blir det så att man behöver sprida ut sig, så försvinner hela idén med att de tekniska förvaltningarna ska vara samlade under ett tak.

Men Jan Valeskog räknar med att lokalerna kommer att räcka.

– Ja, alla kommer att få plats. Vi kommer att bygga ett öppet kontorslandskap och flera personer som ofta är ute på fältet kommer kunna dela på kontorsplatser.

Ett genomförandebeslut förväntas att fattas hösten 2017 och byggstart är preliminärt satt till tidigast hösten 2018.