ANNONS

S-kritiken: ”Innerstan som gäller, resten existerar inte”

Karin Wanngard
Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) förutspår ökade klyftor mellan innerstad och ytterstad, och mellan rika och fattiga i Stockholm.
En budget för stramare tider, säger majoriteten i Stadshuset.
Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) beskriver det annorlunda:
– De gör så lite som möjligt, och gärna neddragningar. De vill ingenting med Stockholm och det är väldigt, väldigt tråkigt.
ANNONS

När den grönblå majoriteten på onsdagen presenterade sitt budgetförslag för 2020 förutspåddes hårdare tider för Sveriges kommuner, och de riktigt stora satsningarna och reformerna lyste med sin frånvaro. Det får Karin Wanngård att raljera.

– Det är så typiskt att högerstyren alltid har sådan jäkla otur med konjunkturen. Och det är alltid någon annans fel.

”Förskolebarnen får betala”

Barnen och personalen i förskolan hör till dem som får betala, menar Wanngård, som kritiserar att schablonen för förskolan i budgeten höjs med mindre än en procent.

– Det är den lägsta siffran på tio år och det kommer inte ens att täcka löneökningarna. Vi kommer att få se större barngrupper och personal som går på knäna.

Varnar för centrumförsäljning

Skatten förblir oförändrad, samtidigt som Vällingby centrum ska säljas – prislappen väntas landa på över en miljard. Ytterligare fastighetsförsäljningar aviseras.

Karin Wanngård är mycket skeptisk.

– Vi hur det gick när de sålde centrumanläggningar förra gången de styrde Stockholm. Det gick till riskkapitalister, och vi ser följderna fortfarande. Det är fortfarande väldigt tufft i flera av de centrum som gick med i den försäljningen.

”Satsar bara på innerstan!”

Hon ser det som ett exempel på att den grönblå majoriteten inte vill satsa på ytterstaden.

– De lägger miljarder på att renovera Östermalmshallen, men de säljer Vällingby centrum. Det är innerstan som gäller, resten existerar inte i deras ögon.

ANNONS

På kulturområdet aviseras satsningar på Kulturskolan, som förstärks med 15 miljoner, och på biblioteken, som ska utvecklas för 16 miljoner kronor.

Men inte heller där får budgeten godkänt av Karin Wanngård.

– De vågar inte annat, men det är inte i närheten av de pengar som kulturen hade under den förra mandatperioden.

Efterlyser breda klimatsatsningar

På klimatområdet efterlyser hon breda reformer som har verklig betydelse och inte bara små åtgärder med knappt mätbar effekt.

– Det är bra att man inte ska köpa in vatten på flaska och att man ska minska plastanvändningen – ingen däremot. Men måste våga ta de stora klimatbesluten – som till exempel att lägga ned Bromma flygplats – och det vågar inte Miljöpartiet ihop med borgarna.

Clara Lindblom (V) befarar nedskärningar inom förskolan som en följd av den grönblå budgeten.

V: ”Leder till nedskärningar”

Vänsterpartiets oppositionsborgarråd Clara Lindblom menar att budgeten i praktiken leder till fortsatta försämringar i välfärden.

– Mycket av det som presenterats som satsningar täcker inte ens pris- och löneökningar. I praktiken kommer vi att få se nedskärningar inom äldreomsorgen, förskolan och socialtjänsten under nästa år.

Även hon är mycket kritisk till att schablonen för förskolan bara höjs med 0,9 procent.

– Det här är inte att satsa på kärnverksamheterna, det är att sätta dem på svältkur. Det kommer leda kraftiga nedskärningar i förskolan med större barngrupper som följd.

”Ovilja till omfördelning”

10 procent av alla som röstade på Feministiskt initiativ personkryssade Sissela Nordling Blanco (Fi), i valet 2018.

Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stadshuset. Foto: FI

Feministiskt initiativ menar att budgeten präglas av en ovilja till omfördelning.

– Det är mammor i fattigdom som kommer betala priset för de blågröna besparingarna. Vi ser att fler kvinnor idag befinner sig i arbetslöshet, hemlöshet och att våldet mot kvinnor har ökat. Att i det läget minska ambitionerna för bostadsbyggandet och tvinga förskolor, äldreomsorg och socialtjänst till nedskärningar är en felprioritering, säger gruppledaren Sissela Nordling Blanco.

Peter Wallmark Sverigedemokraterna, SD

Peter Wallmark, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna anser att budgeten saknar insatser som kan göra verklig skillnad för tryggheten i framförallt förorten.

– Nio miljoner till avhopparverksamhet som nästan ingen använder sig av, samt hembesök hos småbarnsfamiljer för att förhindra kriminalitet. Bättre att lägga pengarna på verksamma åtgärder för att få slut på våldet och dödandet, säger gruppledaren Peter Wallmark.

Han är även kritisk mot budgetprioriteringarna på trafikområdet:

– Kriget mot bilismen fortskrider till förmån för framförallt cyklisterna, säger han.