Kritiker höll möte om byggplanerna i Torsvik

Torsvik Nätverket Rädda Lidingö, som motsätter sig byggplanerna i Torsvik, ordnade förra måndagen ett möte i Torsviks skola. Folk från båda lägren kom och diskuterade.

– Det var ett otroligt tryck, 250 personer var där. Det gavs bra redovisningar av kritiken mot planeringen och det blev starka reaktioner, säger Björn Tarras-Wahlberg i nätverket.

Till hösten ska en partiledarutfrågning hållas i ämnet.