ANNONS

Täby redo sjösätta kritiserad kulturskola över kommungränserna

Täby Kulturskola
Kan samarbete över kommungränserna vara ett sätt att rädda kvar undervisningen av instrument med få utövare, såsom tvärflöjt och harpa?
Vid årskiftet ska det nya samarbetet mellan kulturskolorna i flera norrkommuner sjösättas.
Täbys nya kulturchef Niklas Roos af Hjelmsäter ser bara fördelar – men i Vallentuna finns en rädsla för elevflykt.
ANNONS

Enligt det förslag som utarbetats av kultur- och fritidsförvaltningen i Täby ska barn och unga i de fem kommunerna kunna välja kulturskola utanför hemkommunen. Det motiveras med att barn och unga i dag är mer rörliga. De kan gå i skola i en annan kommun eller ha sina föräldrar i olika kommuner. Förhoppningen är att om de också kan gå kulturskola i någon av de andra kommunerna utökas valfriheten, utbudet växer och verksamheten kan effektiviseras. Den som söker plats på kulturskolan ska ha förtur i hemkommunen.

Täby kommun är redo att köra igång projektet som ska pågå under ett och ett halvt år.

Nytt avtal om regional kulturskola

Täby tog i våras beslut om att omorganisera kulturskolan och lägga ner individuell undervisning i kommunens egen regi. Planerna på en regional kulturskola omfattar förutom Täby även Vallentuna, Österåker, Sollentuna och Danderyd, men alla berörda kommuner har ännu inte tagit beslut om att delta.

– Målet är att detta ska gå igenom live i början av nästa termin i januari, säger Niklas Roos af Hjelmsäter, som är nytillträdd kultur- och fritidschef i Täby kommun och tidigare hade samma roll i Sollentuna.

I Vallentuna och i Sollentuna ska fullmäktige fortfarande säga sista ordet, uppger han.

Kommunala musikskolan läggs ner i Täby

Oppositionen: Ett sätt att hålla ner skatten

Både opposition och tjänstemän i Vallentuna har farhågor kring konsekvenserna av ett sådan här avtal. Oppositionsrådet Jaana Tilles (S), är starkt kritisk:

– Nordostkommunerna med moderatstyre vill hålla nere skatterna. Allt som inte står i kommunallagen vill man att någon annan ska göra, säger hon.

ANNONS

”Nordostkommunerna med moderatstyre vill hålla nere skatterna. Allt som inte står i kommunallagen vill man att någon annan ska göra.”

Vallentunapolitikern Jaana Tilles (S)

När Vallentunas kulturförvaltning analyserade riskerna kom de fram till att administrationen sannolikt kommer att öka för den egna kulturskolan, något de såg allvarligt på. De tror också att det blir fler elever som söker sig utanför kommunen än de som kommer utifrån.

”Detta kommer leda till ett mindre utbud och sämre tillgänglighet av kulturskoleverksamheten i vår kommun som ligger längst ut av de kommuner som ingår i avtalet. Bieffekten blir därmed också ett sämre kulturliv i Vallentuna.”

– Om vi fick tillgång till något vi inte har i Vallentuna, som harpa, skulle jag förstå. Men jag tror inte att det blir så, säger Jaana Tilles.

”Rädda de mindre instrumenten”

Täbys nya kulturchef Niklas Roos af Hjelmsäter ser bara fördelar. Han lyfter fram att detta är ett sätt att värna ovanliga instrument som har få utövar per kommun.

– Det är absolut en av de saker som vi har tagit upp i det här samarbetet att det räddar de mindre instrumenten.

Ser du  inga nackdelar alls?

– Nej, inte i stort om man pratar brukarperspektiv. Men man är rädd för att det ska bli en flykt från en kulturskola till en annan kulturskola.

Elvira och Julia oroliga över förändringar av musikskolan

Tror på ett inflöda av fler elever – till Vallentuna

Helena Klange (KD), ordföranden i kulturnämnden i Vallentuna, är inte oväntat positiv.

– Vi tror tvärtom att det blir ett bättre kulturliv när de elever som bor i Vallentuna kan gå kurser som inte finns här, säger hon. Och vi tror att eftersom Vallentuna kulturskola är så bra så får vi ett inflöde.

I praktiken kan sker det redan i dag. Varför är avtalet då viktigt?

– Därför att kommunallagen vill att vi ska reglera det. Man får inte skicka pengar mellan sig utan avtal.

Vallentunas kulturskola har redan i dag en bred verksamhet och gott rykte. Varför vill ni ändra?

– Vi tror att det skulle kunna bli bättre. Ponera att piloten blir en flopp. Då lägger man ner det efter piloten utan att det kostat oss något utöver budgeten. Solna och Sundbyberg har redan ett liknande samarbete. Jag tror vi kommer att se fler samarbeten av det här slaget i framtiden om vi ska klara kommunernas ekonomi.

Alla norrkommuner hakar inte på?

Enligt Helena Klange kommer Österåker och Danderyd troligen att avvakta med att ansluta sig till försöket eftersom deras ekonomiska läge är kärvare.