ANNONS

Kritiserad webbtjänst går inte utvärdera

Ännu efter tio år går webbtjänsten Pulsen som Nacka kommuns socialtjänst använder sig av, inte att utvärdera.
Utomstående revisorer har tidigare riktat hård kritik mot hur tjänsten används i kommunen. I en nyligen presenterad rapport har revisorerna mildrat sin kritik.
– Man har vidtagit åtgärder, säger Mikael Sjölander, auktoriserad revisor på revisionsföretaget Ernst och Young.
ANNONS

Webbtjänsten Pulsen combine har sedan tio år ersatt ett tidigare dataregister inom socialförvaltningen i Nacka kommun, och var tänkt att göra hanteringen av känsligt personmaterial mer rättssäkert.

Men enligt en lex Sarah-rapport som Lokaltidningen Mitt i Nacka tidigare skrivit om anser kommunen att tjänsten istället har lett till en ökad rättsosäkerhet.

30 miljoner dyrare

Pulsen har också kostat Nacka kommun mer än beräknat, omkring 30 miljoner kronor mer 2015. En stor del av pengarna har gått till utomstående konsulter.

Beslutet att införa Pulsen combine togs 2007. Då beräknades kostnaden till tio miljoner kronor. Sedan dess har budgeten utökats åtminstone vid två tillfällen, till omkring 50 miljoner.

Följt upp arbetet

Revisorer på revisionsföretaget Ernst och Young har under februari i år följt upp en revisionsrapport från Nacka kommuns revisorer om hur arbetet med Pulsen går.

– Vi har i tidigare granskningar sagt att det är ett dåligt skött projekt, säger Mikael Sjölander, auktoriserad revisor på Ernst och Young.

I dag har situationen förbättrats:

– Man har åtgärdat mycket. Men det vi kan säga är att nyttoeffekten med Pulsen går inte att säga något om, systemet har inte kommit tillräckligt lång för att kunna utvärdera, säger Mikael Sjölander.

Att det ska behöva ta så många år för att utvärdera ett system är något man kan fundera på, säger Mikael Sjölander.

ANNONS

– Det har tagit väldigt lång tid och jag tror inte att det har blivit som kommunen har tänkt sig, säger Mikael Sjölander.

Tidmätning inte genomförd

Ett exempel på en åtgärd som ännu inte till fullo har genomförts är elektronisk tidmätning hos samtliga hemtjänstföretag i kommunen.

Mikael Sjölander säger att egentligen är det inte tiden som är problemet.

– Snarare att det tagit så lång tid att utveckla systemet och få väsentliga funktionaliteter på plats.

– Vi kommer fortsätta att följa det  här. Vi gör det uppdrag av revisorerna i Nacka kommun. Vi tyckte 2015 att det fanns rätt stora brister när det gällde styrning och uppföljning. Nu har den kritiken mildrats, man har vidtagit åtgärder, säger Mikael Sjölander.

Läs mer om Nacka: Skräckfylld tågresa för Eivind och mormor

Läs mer om Nacka: Omtvistad bussterminal blir verklighet