Min lokala hjälte

Kritiserade förmånsbilar ses över

De 21 förmånsbilarna kostar kommunen 3500-4000 kronor i månaden, vilket ger en årskostnad på mer än 1 miljon kronor.
De 21 förmånsbilarna kostar kommunen 3500-4000 kronor i månaden, vilket ger en årskostnad på mer än 1 miljon kronor.
Värmdö kommuns nya bilpolicy saknar tydliga regler för kommunchefers förmånsbilar.

Det menar oppositionen som fått kommunstyrelsen att dra tillbaka den.

I våras skrev Lokaltidningen Mitt i skrivit om att kommunchefer smörjs med förmånsbilar för att Värmdö kommun ska vara attraktiv som arbetsgivare.

Totalt kostar bilarna skattebetalarna över en miljon kronor om året, något som fick kritik av läsare men som försvarades av Värmdö kommun.

– Vi omorganiserade för att vi inte ville ha en platt organisation utan skapa fler nivåer och ha fler avdelningschefer. Fler förmånsbilar är en följd av fler chefer, sa kommundirektören Stellan Folkesson under en intervju i mars.

I torsdags skulle politikerna ta ställning till en ny rese- och transportpolicy, men inte heller den har tydliga riktlinjer kring förmånsbilarna. Det anser Socialdemokraterna som efter kritik fick kommunstyrelsen att återremittera hela policyn för att göra om – och göra rätt.

– Det är bra att alliansen hörsammade vår kritik mot att tydliggöra reglerna kring de kritiserade tjänstebilarna, säger oppositionsrådet Mikael Lindström (S).

Oppositionen anser att det bör göras tydligt i den nya policyn att miljötänket måste stå i fokus när bilarna köps in samt att det måste finnas tydliga regler för när det är skäligt att få en bil samt vad som ska ingå i avtalet.