JO kritiserar Haninge tungt – i skrotbilsfall

Haninge kommun får tung JO-kritik efter att två bilvrak skrotats utan att bilägaren meddelats.
Haninge kommun får tung JO-kritik efter att två bilvrak skrotats utan att bilägaren meddel
JO riktar tung kritik mot Haninge eftersom man inte meddelat bilägaren på korrekt sätt när man forslat bort bilvrak.
JO riktar tung kritik mot Haninge kommun för skrotbilshanteringen.
JO Lars Lindström.
JO Lars Lindström.
Haninge kommun tog bort och skrotade bilvrak utan att meddela bilägaren. Nu får man hård kritik från JO – eftersom det är tredje gången på kort tid kommunen gör fel. ”Jag är förvånad över att stadsbyggnadsnämnden trots upprepad kritik från min sida fortfarande inte förmår att sköta ärendena på ett korrekt sätt", skriver JO Lars Lindström.

Det var den 11 mars förra året som stadsbyggnadsnämnden i Haninge beslutade att omedelbart flytta två bilvrak på kommunens mark, som bedömdes som vandaliserade och i okörbart skick.

En vecka senare skrotades bilarna.

Därefter hörde bilägaren av sig, krävde kommunen på skadestånd och JO-anmälde saken.

Kommunens handläggare hade uppmärksammat att bilvraken stått olovligen parkerade i tre veckor, och parkeringsanmärkningar hade utfärdats på båda bilarna utan att de betalats.

Därefter beslutades kommunen att skrota bilarna omedelbart – utan att först meddela ägaren.

Enligt JO, som nu riktar tung kritik mot kommunen, borde ägaren först ombetts flytta bilarna själv och skriftligen underrättas om beslutet.

Haninge har fått JO-kritik förut

Att så inte skett beror på att kommunens handläggningsrutiner för fordonsflytt varit otydliga, menar kommunen.

Trots att Haninge kommun våren 2015 köpte in ett dataprogram för hantering av fordonsflyttar, menar kommunen att handläggningen brustit och man ska nu se över rutinerna.

Ett fordon får flyttas om det är ett fordonsvrak, och kommunen får meddela och verkställa sådana beslut. Men besluten ska enligt lagen föregås av en utredning och myndigheten ska efter beslut om flyttning meddela ägaren.

Det är inte första gången JO, som medger att reglerna om bilflyttning är krångliga, granskar och kritiserar hur Haninge hanterat flytt av bilar.

I ett beslut den 4 december 2013 ansåg JO att dokumentationen var så bristfällig vid stadsbyggnadsnämnden att det inte gick att följa handläggningen eller att fastställa när besluten att flytta bilarna hade fattats. Besluten hade heller inte delgetts bilägaren.

I ett beslut den 14 december 2016 ansåg JO att det ännu en gång brast i dokumentationen genom att beslutet att omedelbart verkställa en flyttning av en bil inte hade antecknats i protokollet.

Flytten behövde inte verkställas direkt

”Inte heller i det nu aktuella fallet har stadsbyggnadsnämnden handlagt sina ärenden om flyttning av de aktuella personbilarna i enlighet med den rättsliga regleringen. Nämnden skulle  (enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall) ha underrättat bilägaren om besluten att flytta bilarna så snart det kunde ske och delgett honom underrättelserna. Det gjorde nämnden inte, vilket var fel” skriver JO.

Det framgår också att det inte fanns behov av att omedelbart verkställa beslutet att flytta bilarna i det senaste fallet.

”I stället borde nämnden ha fäst skriftliga meddelanden på bilarna med en uppmaning till bilägaren att flytta bilarna och information om att bilarna skulle komma att flyttas om bilägaren inte följde uppmaningen. Dessutom borde nämnden ha skickat kopior av meddelandena till bilägaren”, skriver JO.

”Jag är förvånad över att stadsbyggnadsnämnden trots upprepad kritik från min sida fortfarande inte förmår att sköta ärendena på ett korrekt sätt. De brister som förekommit i handläggningen av (de aktuella) ärendena är oacceptabla och vittnar om en grundläggande okunskap om regelverket. Nämnden förtjänar denna gång allvarlig kritik”, fortsätter JO.

Skadeståndsanspråket prövas inte av JO.