Kritiserar nya cykelvägen på Sollentunavägen

Daniel och hans två söner Samuel, 11 år, och Pepe, 6 år, brukar färdas längs med cykelbanan på Sollentunavägen. De upplever den som otrygg.
Daniel och hans två söner Samuel, 11 år, och Pepe, 6 år, brukar färdas längs med cykelbanan på Sollentunavägen. De upplever den som otrygg.
Sollentunavägens cykelbana har breddats ordentligt.
Sollentunavägens cykelbana har breddats ordentligt.
Det var inte länge sedan som en stor del av cykelvägen längs med Sollentunavägen breddades. Men det är flera som tycker att den inte är säker. Daniel är en av dem.

Han brukar cykla längs med Sollentunavägen varje dag för att ta sig in till jobbet i Stockholm. Men det han reagerar på är att det endast är en målad linje som skiljer fotgängare från cyklister.

– Det är jättebra att man har satsat på något för cyklisterna men cykelvägen används som en motorväg för cyklar. Det går oerhört fort. När det är så då funkar det inte med en typ av cykelbana som är delad med gångbanan, säger Daniel.

I ett mejl till kommunen frågade han om hastigheten på cykelbanan och fick till svar att de kan följa samma hastighet som på bilvägen

”… de (cyklisterna reds. anm) förväntas hålla samma hastighetsbegränsning som skyltas på bilvägen. Under skoltid utanför Helenelundsskolan gäller 30 km/h under viss tid på dagen.” Så står det i mejlet.

Nicklas Melander, projektledare för den nya cykelbanan, bekräftar att det stämmer.

– Det är grundhastigheten på bilvägen som gäller cyklister, säger han.

Särskilt bekymmersamt tycker Daniel att det är utanför Helenelundsskolan, där många småbarn rör sig på morgnar och eftermiddagar.

– Dagisbarn som är 3-4 år gamla, de förstår inte skillnaden. En trottoarkant hade varit mer tydlig.

Han vill istället se en liknande lösning som finns i Köpenhamn och i Stockholm, där en kant skiljer cyklister och fotgängare åt.

– Då blir det mycket säkrare cykelbanor och dagisbarnen förstår att de inte ska gå dit.

Daniel har varit i kontakt med Sollentuna kommun om frågan. Under förra året lovade att det skulle bli en skiljeremsa i gatsten som skulle skilja cyklister och fotgängare åt.

LÄS MER: ”Något måste göras”

– De hade lovat en ordentlig separering men det gjorde de inte. Eller sett till att cykelbanan legat längs med bilvägen istället.

Nicklas Melander säger att planen från början var att ha tre rader med gatsten som skulle skilja cyklister och fotgängare åt. Men den idén övergavs efter avrådan från andra kommuner som byggt så.

– De blir ett problem när man ska ploga cykelbanan. Dessutom samlas det vatten i dem, som gör att de blir hala, säger han.

Han tror inte heller det hade blivit en bra lösning om cykelbanan istället hade legat i jämnhöjd med bilvägen.

– Stockholms stad har gjort så på vissa ställen. Det är mer kostnadseffektivt att bara måla en linje, men då ses cyklisten som en bil. Dessutom blir det svårare att cykla där på vintertid. Istället bygger vi något mer permanent, säger Nicklas Molander.

Daniel tror att hastigheterna kommer att bli ännu högre på cykelbanan. En farhåga som han säger att många närboende också har.

– Det är cyklisterna vi är rädda för. En av mina söner var nära att bli påkörd, styret nuddade honom. Men en kompis till honom blev rejält påkörd av en cyklist. Det är varken säkert för barnen eller cyklisterna, säger Daniel.

Nicklas Molander säger att det handlar om beteendet som måste ändras i så fall.

– Cyklar man inte försiktigt så kan det lätt uppstå situationer. Man ska cykla med förnuft.