ANNONS

JO kritiserar Skärholmens stadsdelsnämnd

Den ansöker om pass för sina barn ska ha intyg från den andra vårdnadshavaren.
Den ansöker om pass för sina barn ska ha intyg från den andra vårdnadshavaren.
Skärholmens stadsdelsnämnd får kritik av Justitieombudsmannen (JO). Orsaken är att en socialsekreterare lämnat ut integritetskänsliga uppgifter om en förälder.
ANNONS

En förälder ville ansöka om pass åt sina barn, utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Därför bad hon en socialsekreterare vid Skärholmens socialtjänst att skriva ett intyg åt henne, att ta med till Polisens passexpedition. Det gjorde socialsekreteraren. Problemet var att intyget innehöll sekretessbelagda uppgifter, med anklagelser om att pappan begått sexuella övergrepp och utövat våld mot barnen.

Pappan, anmälde därför Skärholmens stadsdelsnämnd till Justitieombudsmannen (JO). Nu kritiserar JO Skärholmens stadsdelsnämnd (som socialtjänsten sorterar under). Det var ”synnerligen olämpligt” att lämna ut intyget, eftersom integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter riskerade att spridas, anser JO.

Dessutom menar JO att stadsdelsnämndens neutralitet kunde ifrågasättas; enligt pappan är anklagelserna falska.

Stadsdelsnämnden har svarat JO att misstankarna mot pappan har saklig grund och inte kan anses som falska. Nämnden anser dock att socialsekreteraren borde ha varit mer återhållsam med de känsliga uppgifterna och beklagar att pappan upplevt dem som avslöjande.

Efter händelsen har socialtjänsten i Skärholmen förtydligat för medarbetarna hur viktigt det är att formulera sig ”på ett tydligt men respektfullt sätt” i alla slags intyg. Detta för att liknande fel inte ska göras igen.

ANNONS