Kritiseras för sekretessbrist

VÄRMDÖ Utbildningsnämnden i Värmdö måste se över sin posthantering av sekretessbelagda handlingar som kommer in till skolhälsovården. Det menar Justitieombudsmannen, som fått in en anmälan som ifrågasätter om kommunen verkligen följer offentlighets- och sekretesslagen. Det efter att skolhälsovårdjournaler hanterats felaktigt vid postöppning.