Kritiserat bolag får förlängt avtal

Trots larm om stora brister i vården vid Attendo Cares boende Vårdbo väljer kommunen att förlänga avtalet.

– Vi har bland annat utökat personalen, säger Attendos verksamhetschef Teija Pettersson.

Efter att ett flertal allvarliga brister påtalats på äldreboendet Vårdbo beslutade Vallentuna kommun i höstas att avbryta avtalet med vårdbolaget Attendo. En granskning gjord av kommunen visade att de äldre kände sig förbisedda och att personalen inte hann med att sköta sina uppgifter.

Bland annat uppgav anhöriga att de äldre inte fick komma ut och att det förekom brister i städning och hygien.

Mitt i Vallentunasteget skrev i mars om att kommunen, trots bristerna, övervägde att förlänga kontraktet med vårdbolaget. En av anledningarna var att ­Attendo äger hyresavtalet för Vårdbo och att en uppsägning skulle innebära att de äldre fick flyttas till en annan lokal.

Socialförvaltningen har nu beslutat att avtalet med Attendo förlängs med två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– Vi har haft en dialog med Attendo där det framkommit att man vidtagit åtgärder som gör att de kan tillgodose en säker och god vård, säger Helena Åhman, avdelningschef för verksamhetsstöd och kvalitet.

Teija Pettersson, verksamhetschef på Vårdbo i Vallentuna, menar att de tog tag i bristerna redan i höstas.

– Vi har bland annat utökat personalen och påbörjat vidareutbildning av våra anställda, säger hon.

Hur ska ni se till att bristerna inte uppstår igen?

– Vi följer hela tiden upp arbetet på avdelningarna och har numera ett gott och nära samarbete med kommunen. Det gör att vi känner oss säkra på att vi kan utföra arbetet på ett bra sätt, säger Teija Pettersson.

Fakta

Flera turer kring boende

2010 gjordes upphandlingen med Attendo.

2012 upptäckte kommunen flera brister efter en granskning.

Några månader senare förklarade kommunen att man inte tänkte förlänga avtalet efter 2013.

I maj i år ändrade man sig och förlängde avtalet med två år.