Kritiserat bolag får förnyat förtroende

Färdtjänst.
Samtrans får fortsätta köra persontransporter.
Det blir Samtrans som får sköta persontransporterna i Stockholm även 2017. Det står klart efter att de vunnit upphandlingen.

Vi har tidigare rapporterat om att Samtrans har kritiserats för bristande kvalitet flera gånger sedan de tog över persontransporter i Stockholm sommaren 2014. Tjänstemännen på serviceförvaltningen har tagit emot klagomål om att transporterna är försenade och att bilar över huvud taget inte skickats ut. Christer Edfeldt är chef för serviceförvaltningen som har genomfört upphandlingen som innebär att Samtrans fortsätter att vara den huvudsakliga leverantören av persontransporter.

– Det har under två och ett halvt år funnits synpunkter på hur Samtrans utfört sitt uppdrag och vi har ju inte heller varit nöjda. Men vi har inte sett det som att det varit så illa att vi kunnat häva avtalet.

Samtrans har bland annat fått kritik för att bilar inte har dykt upp på utsatt tid eller att de uteblivit helt och hållet. Personerna som utnyttjar tjänsten har särskilda behov och bolagets förmåga att ge brukarna den kontinuitet som krävs har ifrågasatts.

– Det står i avtalet att du ska ha samma förare varje dag, säger Christer Edfeldt som tror att transporterna kommer att fungera bättre från den första januari i och med att man i det nya avtalet upphandlat från flera företag.

– Tidigare hade Samtrans hela kakan men nu är det fem aktörer som delar på den, säger han och berättar att man nu får in färre avvikelserapporter om fel än vad man fått tidigare. Han poängterar samtidigt att han inte vill spekulera i om det faktiskt betyder att antalet avvikelser också har minskat.

Det nya avtalet löper till åtminstone den femte november 2017 och därefter kan det förlängas en månad i taget till det att man gjort en ny upphandling.

Upphandlingen rör transporter av drygt 4 300 personer med någon form av funktionsnedsättning inom förskola och skola, vuxna i daglig verksamhet samt äldre inom dagverksamhet.