Kritiserat hotellbygge ska få fixad fasad

hotellbygget i Fågelsången. Bild från vecka 41.
Property inventor,
Bygget i höstas.
I veckan ska det kritiserade hotellbygget i Fågelsången få fasaden fixad.

Den blir mörkgrå med solskydd i aluminium.

Det kritiserade hotellbygget i Fågelsången går vidare. Denna vecka meddelar Vallentuna kommun att fasaden på bygget kommer att fixas till.

Det blossade upp kraftig kritik från boende nära Fågelsången när ett privat företag satte igång ett bygge av ett hotell i industriområdet i höstas. Kommunen konstaterade, som Mitt i har rapporterat om, att alla byggregler inte följdes. Bygget stoppades. Dessutom belades företaget med en straffavgift, en så kallad byggsanktionsavgift på över två miljoner kronor.

Sedan dess har bygget fått bygglov av kommunen och bygget har fortskridit. Om straffavgiften betalats är dock oklart.

Nu berättar omkringboende som kontaktat Vallentuna kommun angående bygget, att de iakttagit att bygget pågår både dag och natt samt att man misstänket att någon bor där. Detta har kommunen inte kunnat bekräfta detta men informerar om att fasaden på huset nu ska snyggas till. Den ska bli mörkgrå med solskygg i aluminium. Detta kommer att ta två, tre veckor.

Kommunen informerar också om att det inte finns några planer på att använda hotellet som boende åt nyanlända.