(MP) kritiska till hanteringen av Sasanpour

Att inte låta Sasanpour bemöta de anklagelser som kommit är fel menar lokalavdelningen
Att inte låta Sasanpour bemöta de anklagelser som kommit är fel menar lokalavdelningen
Siyamak Sajadian Sasanpour (MP) har avgått från kommunalrådsposten på vad han uppger är egen begäran.
Miljöpartiets lokalavdelning tycker dock att hanteringen av politikern har skötts dåligt av stadsledningen då han över en natt blev klassad som ett säkerhetshot och portades från stadshuset.

Mitt i har tidigare berättat om turerna kring MP:s gruppledare Siyamak Sajadian Sasanpour,

Han blev ombedd av Miljöpartiet i Stockholm och av allianspartierna att lämna sin kommunalrådspost och har nu gjort så på vad han uppger är egen begäran.

Lars Lindgren (MP), ledamot i Kommunfullmäktige och ordförande i Byggnads- och tillståndsnämnden, anser att stadsledningen skött hanteringen av Sasanpour mycket illa.

Att över en natt klassa en person, som jobbat på stadshuset i över 12 år, som en säkerhetsrisk och dra in hans passerkort är inte okej.

– Man borde ha tagit lärdom av det som kom fram i utredningen och tagit upp det till diskussion. Att över en natt klassa en person, som jobbat på stadshuset i över 12 år, som en säkerhetsrisk och dra in hans passerkort är inte okej, säger han.

Han menar att Sasanpour aldrig fått en chans att bemöta de anklagelser om hot och mobbning som kommit fram i rapporten. Ingen från stadsledningen, och inte heller kommunstyrelsens ordförande, har heller hört av sig till Sasanpour efter att han portats enligt Lars Lindgren.

– Här har man för ett år sedan fått signaler genom ett läkarintyg att en person blivit sjuk, delvis av trakasserier, och så har man inte gjort något åt det. Inte lyft upp frågorna på bordet för att se orsaker och hitta lösningar. När det går till så här så blir man ju orolig för att det finns andra signaler i stadshuset som inte rapporteras uppåt, säger han.

Lars Lindgren menar att han inte känner igen sig i bilden av att folk har blivit kramade mot sin vilja eller känt sig hotade av Sasanpour.

– Med det sagt så har jag full förståelse för att det kan ha hänt saker som jag inte vet om. Jag önskar att alla känner sig trygga med att tala om i fall man inte vill kramas, utan i stället vill ta i hand. Det kan också ha förekommit starka ord men om man  känner att det inte känns bra så måste man känna sig fri nog att lyfta en sådan fråga till sin chef och våga säga att ”det här är inte okej”.

Lars Lindgren påpekar att Miljöpartiet inom det grönblå styret lyft bland annat frågan om utökat naturreservat och långtidskontrakt för kommunverksamheter vid utförsäljningarna av stadsdelscentrumen och att dessa och andra frågetecken har ännu inte kunnat lösas. 

”Lokalavdelningen överkörd”

Mitt i har också tidigare berättat att Miljöpartiets distrikt i Stockholm tagit över styret av lokalavdelningen i Sundbyberg.

Elham Norouzi (MP), ersättare i grundskole- och gymnasienämnden känner sig överkörd av Stockholmsavdelningen, med vilka föreningen hade ett första möte med igår.

Det är medlemmarna som ska få bestämma vilka som sitter i styrelsen och ingen utifrån.

– Det är helt odemokratiskt att de går in och tar över allting. Det är medlemmarna som ska få bestämma vilka som sitter i styrelsen och ingen utifrån. De fattar inte vilken skada de har gjort oss, säger hon.

Hon är kritisk till att Stockholmsavdelningen främst är intresserad av att få det fortsatta samarbetet med de övriga allianspartierna att fungera, och inte bryr sig om lokalavdelningen.

– Hur ska man kunna samarbeta med folk som anklagat oss för så mycket? Det känns märkligt att fortsätta som inget har hänt. Vi måste främst rädda föreningens förtroende utåt just nu.

Hon ifrågasätter också att de övriga partierna inte har reagerat tidigare, om problemen nu varit så allvarliga.

– Om de tycker att ledarskapet varit så dåligt varför har de inte reagerat tidigare? De sitter ju sida vid sida hela tiden.

Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, har tidigare sagt till Mitt i att han inte insett vidden av problemen.