Grannar kritiska mot planerade fabriken

Kenneth Lind, Marianne Johansson och Jimmy Engström i bostadsområdet Skarplöt i södra Västerhaninge vill inte ha smörjoljefabriken intill.
Boende i bostadsområdet Skarplöt i södra Västerhaninge vill inte ha smörjoljefabriken.
Jimmy Engström, Marianne Johansson och Kenneth Lind är bland de närmaste grannarna till den kommande fabriken, och menar att den kommer påverka miljön negativt.
Här ska fabriken hamna. Det gillar inte Jimmy, Marianne och Kenneth som bor i området.
Mattias Bernemyr på Fuchs lubricants.
Mattias Bernemyr på Fuchs lubricants.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Grannarna är kritiska till den planerade smörjoljefabriken i södra Västerhaninge.
Grannarna är kritiska till den planerade smörjoljefabriken i södra Västerhaninge.
Fuchs lubricants har nu lämnat in sin ansökan för smörjoljefabrik vid Fors trafikplats, längs riksväg 73. Flytten till Haninge ska rädda 60 jobb. Kommunledningen välkomnar fabriken – men grannarna i södra Västerhaninge är kritiska till etableringen.

Som Mitt i Haninge berättat förut vill Fuchs lubricants flytta sin smörjoljefabrik från Nynäshamn till Haninge.

Fuchs har nu lämnat in sin ansökan till länsstyrelsen, och om ett år väntas länsstyrelsen lämna beslut.

Tomten, som alltså ligger i utkanten av Västerhaninge, har ett avstånd till närmsta bostad på 100 meter, och 300 meter till närmsta samlade bebyggelse. Anläggningen ska bli 10 000 kvadratmeter stor.

Enligt Fuchs går hyreskontraktet för fabriken i Nynäshamn ut år 2020, lokalerna anses dessutom omoderna och Fuchs behöver flytta produktionen.

– Vi har sonderat alla Södertörns kommuner, men med vår tidsplan måste vi flytta till en plats där detaljplanen är klar. Bland annat är Albyberg företagsparks etapp 1 slutsåld, och detaljplanen för etapp 2 är inte klar. Sen tycker vi tomten vi hittat i Haninge är bra, det är väldigt bra trafikförbindelser precis vid motorvägsavfarten, säger Mattias Bernemyr, projektledare på Fuchs lubricants.Men de närmsta grannarna i södra Västerhaninge är inte glada. De som köpt hus och bostadsrätter är rädda att fabriken kommer bromsa värdena rejält.

Bostadsområdet Skarplöts allé ligger 300 meter från den kommande fabrikstomten. Tomten ligger även 600 meter från vattendraget Vitsån.

Jimmy Engström, Marianne Johansson och Kenneth Lind är bland de närmaste grannarna till den kommande fabriken, och menar att den kommer påverka miljön negativt.

Jimmy Engström, Marianne Johansson och Kenneth Lind är bland de närmaste grannarna till den kommande fabriken, och menar att den kommer påverka miljön negativt.

– Jag tycker det är konstigt att fabriken ska etableras just här, när det finns så mycket annan mark. Enligt detaljplanen kommer det vara runt 600 bostäder här i Skarplöt i framtiden, med den traditionella trädgårdsstaden som förebild. Då känns en fabrik intill helt felplacerat, säger Jimmy Engström, en av grannarna Mitt i Haninge träffar.

Enligt detaljplanen ska även två förskolor få plats i området.

 

Mattias Bernemyr på Fuchs lubricants.

Mattias Bernemyr på Fuchs lubricants.

– Genom stenkrossen och Jordbro industriområde är det redan i dag väldigt tung trafik här ute på Gamla Nynäsvägen. Vi är rädda att fabriken kommer öka trafiken ytterligare, det finns ju inget som hindrar transporterna att ta vägen mellan Västerhaninge och riksväg 73. Kommunen har ingen koll på genomfartstrafiken här, säger Kenneth Lind, en annan granne.

Men enligt Mattias Bernemyr ska fabriken inte påverka trafiken på Gamla Nynäsvägen.

– Vi vill styra all trafik till riksväg 73, det är därför vi valt tomten. Vi kommer ställa krav på transportörerna att de ska ta 73:an, vi har också planerat att utforma utfarten från fabriken så att det ska bli besvärligt att inte svänga mot 73:an. Vi är överens med grannarna, vi vill inte ha mer trafik in mot Västerhaninge, säger han.

På samrådsmötet tidigare i vår, där ett 30-tal personer kom, menar Mattias Bernemyr att det stundtals var upprörda känslor.

(Googlemaps)


– Många var oroliga under första delen av mötet, under senare delen tycker jag vi hade riktigt bra dialog. Vi lyckades minska oron, men självklart var det stor oro kvar hos många, säger Mattias Bernemyr.Men han säger att man beskrev hur trafiken kommer se ut, och hur det blir med lukter.

– Vi har inte råolja i våra produkter, och det blir inga svavelföreningar så det luktar. Vissa utsläpp till luft blir det, men väldigt små. Ungefär på nivån en procent av den nivå då det krävs rening av luften. Vi tar hand om dagvattnet och kommer inte förorena Vitsån, säger Mattias Bernemyr.

Markaffären är privat, och kommunen är inte delaktiga i affären. Tomten köpte Fuchs i december.

 

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge, är positiva till Fuchs flytt till Haninge.

 

– De närmaste månaderna ska vi skissa på byggkonstruktioner och tekniska lösningar. Vi räknar med att länsstyrelsen återkommer till oss under tiden för kompletteringar, säger Mattias Bernemyr.

Senast år 2020 ska fabriken stå klar. Till hösten planerar Fuchs söka bygglov hos Haninge kommun och om ett år väntas alltså länsstyrelsen ta beslut om miljötillstånd.

Från kommunledningen har Fuchs stöd att komma till Haninge.

– Om just platsen vid Fors trafikplats inte visar sig bra för Fuchs verksamhet så får vi på kommunen hjälpa till att hitta en annan plats som är bättre. Jag tycker det är kul att Fuchs flyttar till Haninge, säger Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Tyska oljebolaget Fuchs har omkring 30 produktionsanläggningar världen över och drygt 4 000 anställda.

På tomten mittemot öppnar en husvagnsfirma i år.