Kritiskt läge för alla skolor

FÖRTYDLIGANDE I förra veckans nummer löd en rubrik till en faktaruta ”Kritiskt läge i Väsbyskolan”. Tidningen vill förtydliga att faktarutan gällde samtliga skolor i kommunen och inte bara den skola som heter Väsbyskolan.