Krog hade pölar på golvet

JÄRFÄLLA Miljö- och bygglovsnämnden har beslutat att förelägga en restaurang att reparera golvet i diskrummet.

I dag klarar restaurangen inte att leva upp till livsmedelslagstiftningen. Bristerna på golvet är så allvarliga att livsmedelssäkerheten inte kan garanteras, enligt nämnden.

Det var vid en oanmäld kontroll den 29 april som miljöinspektörer upptäckte att golvet i diskrummet var trasigt och i dåligt skick. Vattenansamlingar fanns under golvmattan och lutningen var inte optimal för vattenavrinning. Flera vattenpölar fanns på olika ställen i diskrummet.

Restaurangen måste nu se till att golvet är i sådant skick att en effektiv rengöring med vatten är möjlig.