Krog på vattnet kan bli kvar permanent

Strandbryggans framtid har varit osäker. Restaurangen får inte längre tillfälligt bygglov.

Men nu kan stadsbyggnadskontoret ändå ha räddat den.

Flera grannar på Strand­vägen har synpunkter på den populära sommarkrogen Strandbryggan. De vill veta vad som händer med båten i framtiden genom att en detaljplan tas fram. Annars tycker de att båten ska flyttas.

Men mycket talar nu för att Strandbryggan får ligga kvar. Det står klart sedan stadsbyggnadskontoret i ett tjänsteutlåtande skriver att en detaljplan inte behövs och föreslår permanent bygglov.

Tidigare har restaurangens ägare sökt och beviljats flera tillfälliga bygglov – något de inte längre kan göra.

I mars går det tidsbegränsade lovet ut. Då måste ett nytt och permanent bygglov ges. Annars får pontonen inte ligga kvar.

Men även om Strandbryggan skulle få ett bygglov betyder det ändå inte att båten nödvändigtvis kommer att ligga kvar i all framtid. Stadsbyggnadskontoret menar att eftersom restaurangen inte ligger på land är ett permanent bygglov egentligen inte alls definitivt.

– Den kommer att kunna flyttas om hamnen till exempel skulle behöva platsen för annan verksamhet, säger Agneta Granlind vid stadsbyggnadskontoret.

Men det är grannarna tveksamma till.

– Vi har ingenting emot restaurangen, men det måste finnas en detaljplan för att alla inblandade ska kunna veta vad som händer med båten i framtiden, säger Max Endre, styrelse­leda­mot i en av fastigheterna där de boende har synpunkter på krogen.

– Utan en plan kan vi inte veta om det till exempel kommer att byggas ytterligare två eller tre våningar på båten i framtiden, säger han.

Krögarna själva säger dock att de inte har några planer på tillbyggnader.

Eftersom staden har gett tillfälliga bygglov under alla år vore det, enligt Agneta Granlind, konstigt om man nu ansåg att pråmen inte ska få ligga kvar.

Och förslaget om permanent bygglov välkomnas givetvis av krögarna.

– Vi anser detta vara en korrekt bedömning och gläds åt detta tillsammans med väldigt många andra, säger Helene Jansson, en av ägarna.

Men ärendet är inte avslutat i och med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Både rådet till skydd för Stockholms skönhet och trafikkontoret motsätter sig ett permanent bygglov. De menar att pontonen förstör stadsbilden.

Den 17 januari ska stadsdelsnämnden ta upp ärendet. Och oavsett resultat kommer historien antagligen inte att sluta där.

– En kvalificerad gissning är att antingen fastighets­ägarna eller krögarna kommer att överklaga, säger Agneta Granlind.