Krog ska böta 60 000 till romer

Tre romska kvinnor anmälde en restaurang i norra Botkyrka för att de inte blev insläppta.

Nu har tingsrätten dömt att restaurangen ska betala 60 000 kronor till kvinnorna.

Det var efter en kväll sommaren 2010 som tre kvinnor anmälde krogen i Botkyrka. Krogen anordnade finsk afton med tillhörande karaoke. Men kvinnorna som åkt till krogen kom aldrig in.

– De sa att vi skulle ta av oss kläderna för att få komma in. Jag sa att de måste respektera vår kultur. Vi kan inte ta av oss kläderna. För oss är det som att gå naken. Det är lika tokigt som att kräva av svenskar att de ska gå utan kläder, har en av kvinnorna tidigare sagt till Lokaltidningen Mitt i.

Kläderna det handlar om är vida kjolar som finska romer ofta bär.

– Det är inte ovanligt att finska romer blir nekade tillgång till restauranger. Etniciteten syns mer på de finska romerna. Andra romer blir oftare diskriminerade när de visar sitt namn, säger Fred Taikon, ordförande för föreningen É romani glinda.

Företrädarna för restaurangen vill inte kommentera tingsrättens dom men har tidigare sagt till tidningen att man inte har diskriminerat någon, utan att det handlar om vårdad klädsel.

Nu har dock parterna kommit överens om en förlikning i Södertörns tingsrätt som innebär att krogen ska betala 20 000 kronor till var och en av kvinnorna. Varken krogen eller kvinnorna har överklagat domen.

– Vi är nöjda. Det är en förlikning som blivit stadfäst, säger kvinnornas juridiska ombud Anna Rosenmüller Nordlander.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) får varje år in 45–50 anmälningar från romer i Sverige som känner sig diskriminerade.

Ofta sker anmälningarna efter händelser i vardagen. Vanliga anmälningsgrunder är ha blivit nekad tillträde till restauranger och butiker, eller att ha blivit förföljda av väktare och personal.

Andra fall gäller att man blivit nekad bostad.

– Jag skulle säga att andelen anmälningar från romer ligger relativt högt i förhållande till andra grupper. Samtidigt är mörkertalet stort när det gäller diskriminering, säger Lars Lindgren, chefsanalytiker på DO.