Krogaffär åter till domstol

Politikernas agerande i samband med turerna kring Edsbacka krog och Grindstugan ska åter igen prövas av domstol.
Politikernas agerande i samband med turerna kring Edsbacka krog och Grindstugan ska åter igen prövas av domstol.
Nu ska kommunens skadestånd till byggbolaget i Grindstugehärvan åter upp i rätten.

Samtidigt kan det visa sig att politikernas löfte för att rädda finkrogen Edsbacka 2010 kan strida mot lagen.

När förvaltningsrätten ogiltigförklarade Sollentuna kommuns försök att köpa Grindstugan vid Edsbacka krog till ett kraftigt överpris bytte kommunen strategi.

I det nya avtalet som majoriteten i kommunstyrelsen röstade igenom i mars kallas mellanskillnaden på 6,15 miljoner kronor för skadestånd.

Lokaltidningen Mitt i kan nu berätta att även detta avtal ska överklagas till förvaltningsrätten.

– Skadeståndet är bara en förtäckt köpeskilling, säger Miljöpartiets gruppledare Peter Godlund.

Enligt experter på kommunal rätt som Lokaltidningen Mitt i har talat med kan även roten till konflikten strida mot lagen, det förhastade löftet om en byggrätt som kommunen inte kunde infria.

Som Mitt i berättade förra veckan utlovade politikerna, med dåvarande Lennart Gabrielsson (FP) i spetsen, en morot i form av en byggrätt till en intresserad köpare – för att rädda finkrogen Edsbacka när den skulle säljas.

Kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) säger nu till Mitt i att värdet på moroten inte diskuterades när det begav sig.

– Vi diskuterade inte markens värde, utgångspunkterna var att bevara kulturmiljön och det positiva med nya bostäder, säger Doulgas Lithborn.

En motsvarande byggrätt var dock värd omkring åtta miljoner kronor, visar värderingar som både kommunen och fastighetsägaren senare låtit göra.

– Eftersom byggrätten har ett ansenligt marknadsvärde så är utgångspunkten att det är otillåtet. Det här är sannolikt att betrakta som ett klart otillåtet stöd, säger Alf Bohlin, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet.

Och kommunens uttalade ambition att påverka kvaliteten på den framtida restaurangen behöver inte vara förenlig med kommunallagen, menar Åsa Örnberg vid Linköpings universitet.

– Kommuners möjligheter att påverka det privata näringslivet är begränsade. Det finns rättspraxis som visar att kommuner kan genomföra vissa åtgärder för att upprätthålla en minimistandard där det privata initiativet viker, som livsmedelsaffärer och bensinstationer. Även turistanläggningar kan en kommun ha rätt att stödja. Men att främja en fin restaurang faller inte inom dessa områden, säger Åsa Örnberg.

Kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn menar att bevarandet av miljön runt Edsvik ligger inom den kommunala befogenheten, och trycker åter igen på att det var stor politisk enighet kring planerna 2010.

Han förnekar också att löftet om byggrätten utgör ett otillåtet stöd.

– Vi delar inte uppfattningen att det handlar om att stötta en enskild verksamhet, säger Douglas Lithborn.

Fakta

Kommunen bröt löfte om byggrätt

Rent praktiskt skulle den utlovade moroten i form av en byggrätt lösas genom ett markbyte mellan kommunen och det byggbolag som köpte Edsbacka krog av Christer Lingström 2010.

Byggbolaget styckade av tomten, och fick ett löfte av kommunen att byta den avstyckade delen, där Grindstugan ligger, mot mark med byggrätt på andra sidan vägen.

När kommunen inte kunde erbjuda någon byggrätt försökte de köpa Grindstugan till ett överpris – som kompensation för värdet av den mark som byggbolaget aldrig fick.