ANNONS

Krogägare i Tyresö hotas med vite

ANNONS

TYRESÖ En av Tyresös krog-ägare kan tvingas betala vite på 50 000 kronor . Anledningen är att Arbetsmiljöverket fått kännedom om att krogen inte sköter sina åtaganden gentemot sina unga anställda.

Tjänstemän från Arbetsmiljöverket besökte krogen i augusti i år och uppmärksammade då vissa brister. När verkets tjänstemän skulle göra en uppföljande inspektion i oktober var krogägaren inte där och har sedan dess inte hört av sig, trots upprepade kontaktförsök från myndighetens sida.

Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för olycksfall samt psykisk och fysisk ohälsa. När man har med unga människor att göra måste arbetsgivaren ta särskild hänsyn till deras brist på erfarenhet.