Lilla Alby får behålla sitt namn

Lilla Alby Ett medborgarförslag tyckte att man borde byta namn på Lilla Alby. Stadsdelen misstas för Alby i Botkyrka kommun, ett enligt skribenten mindre populärt ställe. Sundbybergs strand föreslogs som ett mer passande namn.

Stadsbyggnads- och miljönämnden avslår förslaget med hänvisning till kulturminneslagen om god ortnamnssed som endast tillåter byte när starka skäl finns. Lilla Alby, som hetat så sedan 1880-talet, behåller därmed sitt namn.