Min lokala hjälte

Krogmaten var för sval

JÄRFÄLLA En restaurang i Järfälla har fått ett föreläggande från miljö- och bygglovsnämnden om att åtgärda brister senast den 18 juli.

Vid ett besök i restaurangen i maj noterade nämnden att rått kött och färdiglagad mat inte förvarades tillräckligt åtskilt. Man såg även att temperaturkontrollen vid nerkylning brast och att det saknades rutiner för temperaturkontroll när mat hålls varm. Matens temperatur var mellan 40 och 50 grader när den lägsta ­rekommenderade temperaturen är 60 grader vid varmhållning.

Vid ett besök i juni konstaterade nämnden att bristerna kvarstod och beslutet blev att lämna ett föreläggande till restaurangen.