ANNONS

Kryssarna fortsatta tomgångsbovar – stod på i 4 500 timmar

Kryssningsfartygens utsläpp när motorerna står på tomgång
Kryssningsfartygen som angör Stockholms hamnar har ingen möjlighet till elanslutning i land och har i stället hjälpmotorer på olja igång.
Kryssningsfartygen fortsätter att ha motorer i gång när de ligger för ankar i Stockholms hamnar, och i somras ökade såväl antalet kryssare som klimatutsläppen.
Ett rederi försvarar det hela med att Stockholms hamnar saknar elanslutning för kryssare.
ANNONS

Rekordturism i Stockholm, meddelade Stockholms stads officiella turistorganisation Visit Stockholm i början av september. Nästan 1,8 miljoner gästnätter registrerades i länet i somras, det högsta någonsin.

En stor det av turisterna kommer med kryssningsfartyg. Enligt Stockholms hamnar handlade det om en miljon turister den gångna sommaren. Samtidigt ökade antalet kryssningsfartyg som angjorde Stockholms hamnar med fem procent jämfört med förra sommaren, till totalt 281 anlöp.

Använder hjälpmotorer

När kryssningsfartygen ligger i hamn använder fartygen hjälpmotorer för att förse fartygen med ström, hjälpmotorer som drivs med olja och orsakar klimatutsläpp.

Den här sommaren var kryssningsfartygens hjälpmotorer i gång i 4 550 timmar, enligt Stockholms hamnars preliminära siffror. En ökning med tre procent jämfört med förra sommaren.

Elanslutning för fartyg i Stockholms hamnar

Elanslutning för fartyg i Stockholms hamnar.

Erik Wallin (MP), som sitter i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö kommun, har i tjugo års tid propagerat för att kryssningsfartygen borde ordna sin strömförsörjning på annat sätt när de ligger i hamn, via el från land, för att undvika utsläppen.

– Det är en så fruktansvärt enkelt åtgärd att göra, det lilla kunde dom väl göra för miljön, säger Erik Wallin.

Erik Wallin, MP i Lidingö.

ANNONS

Erik Wallin (MP) i Lidingö kommun. Foto: Andreas Ekström.

Ingrid Hansson på Stockholms hamnars presstjänst svarar att för de större kryssningsfartygen finns ”i dagsläget” inga direkta möjligheter att el-ansluta i Stockholms hamnar.

De anser att kryssningstrafiken måste ställas i proportion till övrig sjöfart i Stockholm, cirka 8 000 anlöp. Där står den reguljära färjetrafiken – med Finlandsfärjorna inräknat – för 75 procent av utsläppen. Därför gör det – enligt hamnen – ”mest nytta att arbeta med att el-ansluta dessa från land”, något som görs i dag.

Balmoral angjorde Stockholms hamn fyra gånger i somras

Fred Olsen cruise lines kryssningsfartyg Balmoral med plats för drygt 1 300 passagerare angjorde Stockholms hamn fyra gånger i somras

Ett av rederierna som angjorde Stockholm i somras, och vars kryssare lade till i Stockholm vid sex tillfällen, är Fred Olsen cruise lines.

Rederiets presstjänst svarar att Stockholms hamnar för närvarande saknar möjlighet att plugga in fartygen på land-el och att rederiet gör allt för att minimera det lokala klimatavtrycken.

”Långsiktigt arbete”

Enligt Stockholms hamnar är en utbyggnad av elanslutningar ”ett långsiktigt arbete” som kräver samarbete och dialog med elnätsägare, rederier, och andra hamnar runt Östersjön.

”Det handlar om stora effektuttag och stora investeringar. Att el-ansluta ett större kryssningsfartyg innebär ett effektbehov som motsvarar en stadsdel i Stockholm”, skriver Ingrid Hansson på hamnens presstjänst i ett mejl.

Vår uppfattning är att utsläppen från kryssningsfartygen som pågår år efter år i Stockholm verkligen är något denna stad borde slippa

Anders Tranberg, Naturskyddsföreningen

Anders Tranberg är ordförande i Stockholms naturskyddsförening, även han är kritisk till de ökande utsläppen från kryssarna.

– Vår uppfattning är att utsläppen från kryssningsfartygen som pågår år efter år i Stockholm verkligen är något denna stad borde slippa.

Fakta

Här är fartygen som kopplar upp sig mot land-el

Samtliga skärgårds- och charterbåtar som angör Stockholms hamnar el-ansluter vid kaj.

Två av Viking lines fartyg som går till Helsingfors, kopplar upp sig på land-el och har gjort så sedan 1980-talet.

Under 2019 kommer Tallink Siljas fartyg som går till Helsingfors och Tallinn att el-ansluta i Värtahamnen. 

– Det är inte helt enkelt att förse de här stora båtarna med ström, det är som att förse en svensk småstad med ström. Numera finns det tekniska lösningar för detta, säger Hans Friberg, operativ chef på Tallink Silja line.

I Nynäshamns hamn el-ansluter ett av Polferries fartyg som går till Polen. Även i Stockholms hamnars nya hamn i Norvik, som öppnar 2020, kommer fartyg ha möjlighet att el-ansluta.

Källa: Stockholms hamnar, Mitt i