KSL är det rätta namnet

FÖRTYDLIGANDE I Lokaltidningen Mitt i den 11 juni blandade vi ihop namnet på två olika intresseorganisationer i två notiser.

I det ena fallet berättade vi att Kommunförbundet Stockholms län (KSL) ihop med kommunerna vill införa en vuxenutbildningsregion i länet. På ett ställe i texten kallade vi KSL för något annat.

Den andra notisen handlade om att det inte ska ske någon överflyttning av hemsjukvården från landstinget till kommunerna 2015. Även där är KSL en av parterna som förhandlat, och inget annat.