KTH flyttar utbildning

HANINGE Kungliga Tekniska högskolan har beslutat att deras byggutbildningar i Haninge ska flyttas till Östermalm i Stockholm.

Flytten beror på logistiska och praktiska skäl och ska vara färdig hösten 2014. 600 studenter berörs, främst inom ingenjörsutbildningen Byggteknik och design och högskoleutbildningen Byggproduktion. Någon minskning av antalet anställda är inte aktuellt i samband med flytten.

Även KTH:s övriga verksamheter kan behöva flytta från Haninge i framtiden.