ANNONS

KTH kan starta campus på Värmdö

ANNONS

Värmdö Värmdö kommun lobbar för att Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, ska anlägga en filial på Värmdö och har därför sedan årsskiftet fört diskussioner med lärosätet.

Förhoppningen är att utbildningarna ska röra sig inom det marina området.

– Vi skulle gärna få möjlighet till högre utbildning på universitetsnivå här på Värmdö och den marina miljön är ju något som vi faktiskt har naturligt. KTH har visat intresse och vi hoppas att ett samarbete ska kunna komma till stånd i framtiden, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande till Lokaltidningen Mitt i.