KU-anmälan var ingen anmälan

Rättelse Förra veckan skrev Mitt i Lidingö Tidning om hur Miljöpartiet tidigare hade gjort en KU-anmälan mot Carl Bildt, i samband med affären kring den ryska fastigheten i Baggeby. Vi berättade också att ytterligare en KU-anmälan var aktuell.

Detta var dock felaktigt, det rörde sig inte om en KU-anmälan utan om ett brev riktat till KU.

Mitt i Lidingö Tidning beklagar misstaget.