Kub för mänskliga rättigheter på Stureplan

Undrar du varför en stor svart kub står på Stureplan? Det är elever från Jensens gymnasium som fyllt den med en mänsklig rättighet.

Det har blivit en tradition att Raoul Wallenberg Academy årligen skickar ut 30 stora kuber till 30 utvalda skolor. Detta ska representera de 30 mänskliga rättigheterna och varje skola ska sedan gestalta varsin rättighet genom att fylla kuberna med innehåll.

En av skolorna som fått en kub är Jensen Internationella gymnasium på Brahegatan. Mellan 11.00 och 13.00 i morgon fredag och på måndag står deras kub öppnad för allmänheten på Stureplan.

Eleverna på Jensen har fått i uppdrag att gestalta artikel 24 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: Rätten till vila och fritid.

I går onsdag invigdes kuben med tal av lärare och rektor. Nina Lagergren, halvsyster till Raoul Wallenberg var också på plats på Stureplan.

Fakta

Raoul Wallenbergs död är fortfarande ett mysterium

1944 anlände en då 32-årig Raoul Wallenberg till Ungern.

Han skickades dit som Sveriges särskilda sändebud.

Då hade nazisterna redan skicka över 435 000 judar från den ungerska landsbygden till koncentrationslägret i Auschwitz.

Genom att utfärda skyddspass och skydda judar i byggnader som betecknades som svenskt territorium lyckades han rädda tusentals liv.

När Ryssland belägrade Ungerns huvudstad Budapest i januari 1945 greps Wallenberg.

Han påstods vara misstänkt för spionage och försvann därefter.

Det är fortfarande inte klarlagt vad som hände honom eller hur han dog.

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda och grundades 2001 och var fram till 2012 en ideell förening. Akademin erbjuder utbildningar och utför bland annat även skolprojekt.

Källa: Källa: Raoul Wallenberg Academy