Kub ska lära om mänskliga rättigheter

En likadan kub kommer levereras till Spånga gymnasium på tisdag.
En likadan kub kommer levereras till Spånga gymnasium på tisdag.
En 27 kubikmeter stor kub levereras till Spånga gymnasium på tisdag. Tanken är att den ska lära eleverna om mänskliga rättigheter.

Det är Raoul Wallenberg Academy som delar ut en kub till utvalda skolklasser runt om i Sverige. Det är en del i deras projekt ”kubprojektet– Varje människa kan göra skillnad”. Och nu på tisdag anländer kuben till Spånga gymnasium.

De 30 kuberna representerar varsin mänsklig rättighet och tanken är att eleverna ska inspireras och tolka den mänskliga rättighet som de fått ansvar för.

Spånga gymnasium kommer att få kub nummer 12 som representerar artikel 12 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, vilket är ”rätten till heder och anseende”.