ANNONS

Kulturell svängning bakom ökade anmälningar

Anmälningarna ökar, kanske för att medvetenheten ökar, tror Monica Vesterlund Olsson.
Anmälningarna ökar, kanske för att medvetenheten ökar, tror Monica Vesterlund Olsson.
Även i Sundbyberg ökar anmälningarna mot skolorna. Något som kan bero på en ökad medvetenhet om rättigheter för elever, enligt verksamhetschefen Monica Vesterlund Olsson.
ANNONS

2015 kom det in tretton anmälningar och ärenden mot de kommunala och fristående skolorna i Sundbyberg, året därpå mer än dubbelt så många.


Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.

Läs hela granskningen här.


Något som verksamhetschefen för den kommunala skolan i Sundbyberg kan hänga ihop med en samhällsförändring.

– Jag har arbetat länge och har märkt av att efter 2010 har föräldrar börjat göra anmälningar om frågor som inte dök upp innan. Jag tror att människor har en annan medvetenhet som sina rättigheter och möjligheterna att anmäla idag, säger Monica Vesterlund Olsson verksamhetschef i de kommunala skolorna.

Det allra vanligast är att en anmälan görs efter att en elve upplever att hen har blivit kränkt, antingen av en annan elev eller personal på en skola. Men en stor av anmälningarna gäller hur skolor tillgodoser särskilt stöd till elever med särskilda behov.

– Jag kan se en trend av det finns en stor komplexitet kring vissa barn. Där kan det vara svårt för skolorna att möta de förväntningar som finns på stödinsatser.

ANNONS

Hon menar att anmälningarna till Skolinspektionen är ett bra sätt för skolorna att pröva sin rutiner och se om det finns utvecklingsområden.

– När föräldrar hör av sig till mig och menar att vi har behandlat deras barn orättvis säger jag att det är bra om de gör en anmälan. Då får vi veta om det är något vi borde göra bättre.

Men att rutinerna ständigt ses över behöver inte innebära att anmälningarna så småningom kommer att avta.

– Varje barns behov är individuellt så även som förbättrar våra rutiner kan vi behöva se över hur vi tillgodoser enskilda barns behov.

Ett nationellt fenomen är att många anmälningar inte tagits upp den aktuella skolan innan föräldrar väljer att vända sig i Skolinspektionen. Men Monica tycker inte att det är ett problem i Sundbyberg.

– Jag går igenom alla anmälningar vi får in med vår skoljurist och det är sällan det kommer något som jag inte har informerats om tidigare av rektorn.

Fakta

Anmälningarna

2015

Anmälningar: 13

Beslut: 13

Förelägganden: 1

2016

Anmälningar: 30

Beslut: 27

Förelägganden: 2

2017

Anmälningar: 25

Beslut: 24

Förelägganden: 4

Källa: Siris, Skolinspektionen
ANNONS