Kulturen får stå tillbaka för idrotten

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp (L).
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp (L).

Täby har fått kritik för att satsa för lite på kulturen. Men att öka anslagen blir svårt. Det eftersom de pengarna i sådana fall skulle tas från idrotten.

– Ju mer deltagare desto mer bidrag blir det, och sporten är så mycket större, säger Robert Stopp (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det har stormat en del kring kulturen i Täby det senaste året. I början av året släppte Statistiska centralbyrån siffror som visar att Täby är bland de kommuner som satsar minst på kultur i Sverige.

Sedan tidigare finns en kritik mot att kulturskolan tar ut för höga avgifter. Statistiska centralbyråns siffror gjorde knappast kritiken mindre.

När det sedan blev klart att kultur- och fritidsnämnden övervägde att lägga ned tre bibliotek för att få pengar till att utveckla de kvarvarande nådde missnöjet nya höjder. Många uttryckte ilska på sociala medier och insändare till bibliotekens och kulturens försvar strömmade in.

En av dem som tycker att Täby satsar för lite på kultur är Lena Elgcrona. En av hennes döttrar går i teaterskola. Våren 2014 låg terminsavgiften på 1100 kronor, nu har den stigit till 1700.

– Jag tycker det är en rätt saftig höjning. Hon var sex år när hon började, det är högst tveksamt om vi hade velat betala 1700 kronor per termin då för en timme i veckan, säger Lena Elgcrona.

Hon tycker att kommunen istället borde göra det billigare, så att föräldrar som har det sämre ställt har råd att låta sina barn hålla på med kultur.

– Kulturen är viktig, en kommun som gör så mycket vinst borde har råd att satsa mer, säger hon.

Men pengafrågan är inte helt enkel. Från kommunledningens håll hänvisar man frågor om kulturbudgeten till kultur- och fritidsnämnden. Det är de som bestämmer hur mycket pengar biblioteken och kulturskolan ska få. Men de ansvarar också för idrotten i kommunen, och ger de mer pengar till kultursatsningar så behöver de ta dem från idrotten.

– Det är så många fler som håller på med idrott, och eftersom idrotten ryms i samma budget som kulturen så ställs de mot varandra, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Stopp (L).

Vore det inte bättre om de inte delade budget?

– När jag tillträdde trodde jag själv det, men de har så många beröringspunkter att jag lutar åt att det ändå är bra att de ligger under samma nämnd, säger Robert Stopp.

För att kulturen ska få mer pengar krävs det att fler visar intresse för den menar Robert Stopp.

– Kulturen måste kämpa för att visa upp sig så att kulturintresset ökar. Idrotten har många eldsjälar och är väldigt synlig, säger han.

Men kan man förvänta sig att kulturintresset ökar om det inte satsas mer pengar?

– Kulturen har vuxit bara senaste året, det handlar mycket om att visa upp sig, säger Robert Stopp.

Fakta

Täby bland de som satsar minst

De tio kommuner som satsade minst pengar på kultur per invånare under 2014:

Gullspång 630 kronor per person

Klippan 629kr per person

Sotenäs 621kr per person

Bollebygd 612kr per person

Kävlinge 610kr per person

Salem 601kr per person

Täby 596 kr per person

Lekebergs 568kr per person

Högsby 548kr per person

Nordanstig 434kr per person

Källa: Statistiska centralbyrån