ANNONS

Kulturförvaltningen om Skanstullsplaner: ”Synnerligen olämpligt”

Skiss på nytt bostadsområde i Skanstull.
När södra Skanstull byggs om kan delar av Folksamhusen rivas och ett höghus byggas vid badet. Glöm det, säger kulturförvaltningen i ett remissvar.
När södra Skanstull byggs om kan delar av Folksamhusen rivas och ett höghus byggas vid badet. Glöm det, säger kulturförvaltningen.
ANNONS

Mitt i Södermalm har tidigare berättat om planerna för Södra Skanstull där bland annat 750 bostäder byggs och en ny parkgata anläggs vid järnvägsspåren.

Förslaget är ute på remiss och nu har Kulturförvaltningen svarat på förslaget. I stort är man positiva till att området byggs om, men det finns delar man vänder sig kraftigt mot ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Dels det faktum att stycken av de lägre delarna i Folksamområdet kan rivas och få nytillbyggnader samt påbyggnader. Det är förvaltningen emot eftersom man menar att det finns ett samspel mellan de lägre husen och det stora höghuset:

”Förändringarna av Folksams anläggning i kvarteret Tullgården kan inte genomföras om kulturhistoriska värden skall värnas. Påbyggnaderna och tillbyggnaderna av lågdelarna kring Folksamhusets höghus är helt otänkbara liksom också bebyggandet av den ursprungliga gården”, står det i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Men man vänder sig också mot att det ska byggas höghus vid Eriksdalsbadet. Något som man anser vara ”synnerligen olämpligt”:

”Den höga byggnaden skulle skymma badet och störa upplevelsen av byggnaden från den gestaltade gångbron som utgör en del i kompositionen. Höghuset skulle också påverka utomhusbadet och till del också Eriksdalslundens koloniområde med sin påtagliga och dominerande volym.”.

Programförslaget för södra Skanstull är ute på samråd till 27 oktober. Fram till dess får andra remissinstanser och allmänheten tycka till.