Kulturhistorisk paviljong bevaras – blir bostäder

PRV:s sidobyggnader får stå kvar och byggs om till 20 bostäder.

Vasakronan som äger husen vill hellre riva och bygga nytt, men husen är för kulturhistoriskt viktiga enligt staden.

Det var i slutet av mars som politikerna i stadsbyggnadsnämnden gick på tjänstemännens linje vilket innebär att det nu är spikat att sidohusen bakom Patent- och registreringsverket på Valhallavägen får stå kvar.

– Att riva och bygga nytt är nedlagt. Det är bäst att bevara byggnaderna och bygga om dem i stället, säger Martin Schröder, enhetschef på stadsbyggnadskontoret.

Per Thiberg, chef för Vasakronanas fastighetsutveckling i Stockholm, förnekar inte att beslutet är en besvikelse.

– Det är inte det beslut vi helst hade sett, men vi har inget annat val än att förhålla oss till det här. Nu får vi kartlägga mer i detalj hur ombyggnaden ska gå till.

Vasakronan kan inte säga i dag om det blir bostadsrätter eller hyresrätter i husen. En byggherre kommer att få köpa uppdraget att bygga om och sälja bostäderna framöver.

– Det här är ju det bästa bostadsläget man kan tänka sig i Stockholm och inte lika starkt kontorsområde. Att det blir bostäder gör att det blir en bättre ekonomi i projektet, säger Per Thiberg.

Det är av kulturhistoriska skäl som stadsbyggnadskontoret och alla partier (utom KD som röstade för en rivning) i stadsbyggnadsnämnden väljer att behålla sidobyggnaderna och bygga 20 bostäder i dem.

Hade man rivit och byggt nytt hade 32 lägenheter i stället kunnat byggas.

– Det är en viktig kulturhistorisk byggnad. Och paviljongerna bakom är en del av det, även om de representerar en annan tid, säger Martin Schröder.

Men behövs inte så många nya bostäder som möjligt?

– Jo, det gör det självklart. Vi har höga med mål med 40 000 nya bostäder som ska stå klara till 2020. Men man måste ställa olika aspekter mot varandra och i det här fallet var det inte noll bostäder som ställdes mot 32, utan att det blir några färre när man väljer att bygga om, säger Martin Schröder.

Fakta

Korvfabrik och kyrka byggs om

Vid Styrmansgatan bygger Zlatan om en kyrka till ett townhouse.

Vid Valhallavägen/Erik Dahlbersgatan byggs biograf Paraden om till etagelägenheter.

I kvarteret Vega vid Odenplan blir flera gamla högskolebyggnader lyxbostäder.

På Karlbergsvägen byggs en gammal korvfabrik om till 100 bostäder.